• Polme
 • Forum
 • 2015-01-06


  ALKOHOL W ŻYCIU CZŁOWIEKA
  Lek. med. Jakub Żółciński

  Alkohol we współczesnym świecie stał się nieodłącznym towarzyszem naszego życia. Wiele osób nie wyobraża sobie zakończenia dnia bez przysłowiowej lampki czerwonego wina. Po alkohol sięgają również coraz częściej dzieci, których organizmy nie są odpowiednio przystosowane do jego metabolizowania. Bywa też, że są one ofiarami jego bezmyślnego stosowania przez osoby dorosłe. 

  Konsumpcja alkoholu w Polsce z roku na rok wzrasta. Jego średnie spożycie na jednego mieszkańca, według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w roku 2000 wynosiło 7,02 litra czystego - 100% alkoholu etylowego. W roku 2007 jego spożycie sięgało już średnio 9,21 litra na osobę, a w 2011 roku przeciętny Polak spożywał około 13,3 litra 100% alkoholu etylowego rocznie. Szacuje się, że obecne spożycie alkoholu jest jeszcze wyższe. Uzależnionych od alkoholu jest w Polsce około 5% mężczyzn i 1% kobiet, a pijących ryzykownie i szkodliwie jest nawet cztery razy więcej ( około 4 mln.).

  Alkohol jest również jednym z głównych czynników ryzyka pogorszenia zdrowia i przedwczesnego zgonu w Europie, zaraz po paleniu tytoniu oraz nadciśnieniu tętniczym. Prawie 55 mln dorosłych Europejczyków (co stanowi 15% populacji) pije ryzykownie, szkodliwie lub jest uzależniona od alkoholu, a blisko 118 mln mieszkańców Europy ciężko się upija przyjamniej raz w miesiącu. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol jest istotniejszą przyczyną pogorszenia stanu zdrowia i przedwczesnego zgonu niż cukrzyca albo astma oskrzelowa. Jest on odpowiedzialny za około 12% przedwczesnych zgonów i niesprawności u mężczyzn i około 2% u kobiet populacji europejskiej.

  Alkohol jest odpowiedzialny za około 2000 zabójstw rocznie stanowiąc 40% ich ogólnej liczby. Jest powodem 10 000 samobójstw rocznie, co oznacza, że jedno na sześć samobójstw jest związanych ze spożywaniem alkoholu. Co roku z powodu wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu ginie na drogach Europy około 17 000 osób. Alkohol jest również przyczyną około 200 000 nowych zachorowań na depresję każdego roku.

  Problem alkoholowy dosięga również najmłodszych. Szacuje się, że co roku w krajach Europy rodzi się około 60 000 dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS), a 5-9 mln. dzieci żyje w rodzinie z problemami alkoholowymi.

  Problem alkoholu we współczesnym społeczeństwie jest więc problemem istotnym i warto zdawać sobie sprawę z jego powagi.

   

  Aby zrozumieć problem alkoholizmu należy poznać podstawowe zagadnienia z nim związane. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi definiuje następujące pojęcia:

  • Stan po użyciu alkoholu – gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,1 – 0,25 mg w 1dm3).
  • Stan nietrzeźwości – gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie przekraczającym 0,25mg w 1dm3).

   

  Na potrzeby profilaktyki przeciwalkoholowej stworzono również pojęcia definiujące sposób spożywania alkoholu. Zaliczyć tu można :

  • Ryzykowne picie alkoholu – to spożycie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model spożywania alkoholu nie zostanie zmieniony.
  • Picie szkodliwe – to wzorzec spożywania alkoholu, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne lub psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.
  • Zespół uzależnienia od alkoholu – to złożone zjawisko fizjologiczne, behawioralne i poznawcze, w którym spożywanie alkoholu przyjmuje w wypadku danej osoby pierwszeństwo nad innymi zachowaniami, które kiedyś były dla danej osoby ważniejsze.

   

  Poza częstością spożywanego alkoholu kluczową rolę w problemie alkoholowym odgrywa również jego ilość. Do tego celu zdefiniowano tak zwaną porcję standardową.

  Jedna porcja standardowa alkoholu zawiera najczęściej około 10 g czystego – 100% alkoholu etylowego. Mogą to być na przykład:

  • 250 ml piwa o mocy 5%
  • 100ml wina o mocy 12%
  • 70ml wina wzmocnionego typu sherry lub porto o mocy 18%
  • 50ml likieru lub aperitifu o mocy 25%
  • 30ml wódki o mocy 40%

  Zgubny wpływ alkoholu na organizm

  Alkohol jest trucizną i jak każda trucizna ma określony wpływ na organizm człowieka. O bezpieczeństwie jego stosowania decydują ilość w jakiej jest spożywany oraz częstość jego spożywania.

  Jego toksyczny wpływ na organizm można opisać odnosząc jego działanie do poszczególnych układów ludzkiego ciała.

  Przewlekłe i nadmierne stosowanie alkoholu, doprowadza w obrębie układu nerwowego do rozwoju zmian zanikowych mózgu i móżdżku, powoduje ubytek istoty szarej mózgu, powoduje powstanie zaburzeń psychicznych takich jak bezsenność, depresja, niepokój. Przyczynia się także do zaburzeń zachowania, rozwoju otępienia (zespół Korsakowa) czy zmian osobowościowych oraz samobójstw.

  Ze strony układu pokarmowego objawami nadużywania alkoholu są przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit i zaburzenia wchłaniania, zapalenie trzustki i wątroby doprowadzające do jej stłuszczenia, zwłóknienia i marskości czego efektem jest rozwój nadciśnienia wrotnego z powstaniem żylaków przełyku.

  Alkohol poważnie obciąża również układ krążenia doprowadzając do rozwoju nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii alkoholowej, zwyrodnienia włókienkowego mięśnia sercowego oraz stłuszczenia i powiększenia serca.

  W obrębie układu oddechowego doprowadza do rozwoju przewlekłego zapalenia błony śluzowej tchawicy i oskrzeli, a ryzyko raka jamy ustnej i krtani u osób przewlekłe spożywających alkohol wzrasta dziesięciokrotnie.

  Ze strony układu holmonalnego najczęstszymi objawami alkoholizmu są nieprawidłowości wydzielania testosteronu, zmniejszenie ruchliwości plemnków oraz zniszczenie ich struktury co może doprowadzić do obniżenia płodności. Ponadto u mężczyzn dochodzi do hipogonadyzmu i feminizacji, a u kobiet do zaburzeń miesiączkowania, zaniku jajników i maskulinizacji.

  Alkohol wpływa również destruktywnie na układ moczowy doprowadzając do rozwoju ostrej niewydolności nerek czy wzrostu stężenia kwasu moczowego we krwi czego objawem jest dna moczanowa.

  Nadmierne spożywanie alkoholu osłabia także system odpornościowy co powoduje zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian chorób nowotworowych zwłaszcza przełyku, wątroby, sutka, gardła, krtani oraz tchawicy.

  Alkohol to także przyspieszone starzenie się skóry.

  Działa on na organizm odwadniająco. Efektem tego jest zauważalne gołym okiem nadmierne przesuszenie skóry. Staje się ona szara, sucha i pomarszczona, a jej jędrność i napięcie ulegają stopniowemu zmniejszeniu. Rezultatem jest zwiększona tendencja do tworzenia się zmarszczek i bruzd. Ponadto alkohol wypłukuje ważne dla zdrowia witaminy z grupy B, witaminę A, kwas foliowy oraz mikro- i makroelementy jak cynk czy wapń. Skóra niewłaściwie odżywiona nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować czego częstym efektem jest trądzik pojawiający się po spożyciu większej ilości alkoholu czy nadmiar sebum po nocnym, obficie zakrapianym przyjęciu. Alkohol poprzez swoje oddziaływanie na skórę oddziałuje jednocześnie na zawarte w nich naczynia. Uszkadza ich ściany przez co ulegają poszerzeniu dając obraz rumienia czy pajączków naczyniowych. Alkohol to także uszkodzenie mieszków włosowych i problem nadmiernego wypadania włosów. Stają się one suche, a ich słabe odżywienie doprowadza do wzrostu ich łamliwości. 

  Efekty spożycia alkoholu

  Najczęściej po alkohol sięga się w celu chęci odprężenia się. Towarzyszy spotkaniom, przyjęciom, w celu umilenia czasu i zabawy gdyż właśnie z nią jest on utożsamiany. Niestety w dalszym ciągu wiele osób nie wyobraża sobie by bawić się bez alkoholu.

  Wpływ alkoholu w zależności od jego stężenia przedstawia się następująco:

   

  Wpływ alkoholu na ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca:ca opisuje KRZYWA J. Określa ona ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej w zależności od ilości spożywanego alkoholu. Istnieje tu ścisła zależność. Wraz ze wzrostem ilości spożywanego alkoholu, względne ryzyko wystąpienia choroby wzrasta lecz dopiero po przekroczeniu pewnej jego ilości. Nie sposób nie zauważyć, że początkowo wraz ze wzrostem spożycia alkoholu do 20 g dziennie ryzyko to spada, po czym zaczyna zdecydowanie rosnąć. Wiąże się to z opisywanym ochronnym działaniem alkoholu spożywanego w niewielkich ilościach na układ sercowo-naczyniowy.

   

  Alkohol to temat dotyczący nie tylko dorosłych. Również dzieci, a zwłaszcza te dopiero poczęte i rozwijające dynamicznie w łonie matki się przez cały okres trwania ciąży, narażone są na szkodliwy wpływ alkoholu. Część kobiet nie chce, bądź nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji ich lekkomyślności.

   

  Płodowy zespół alkoholowy – FAS – Fetal Alcohol Syndrome 

  Wraz z rozwojem coraz to czulszych metod diagnostycznych, mówi się o szkodliwym wpływie alkoholu na płód. Wieloletnie badania dowiodły, że płód w łonie matki, która w czasie ciąży spożywa alkohol jest szczególnie mocno narażony na jego toksyczny wpływ. Płód jako organizm niedojrzały, nie jest nawet w najmniejszym stopniu przystosowany do radzenia sobie z działaniem alkoholu. Jego niedojrzała metabolicznie wątroba, nie syntetyzuje dehydrogenazy alkoholowej, która odpowiedzialna jest za jego metabolizm, a rozwijający się mózg podatny jest na nawet najmniejsze jego stężenia. Doprowadza to do poważnych uszkodzeń. W zależności od trymestru ciąży alkohol powoduje różnego rodzaju zaburzenia.

  • Pierwszy trymestr ciąży jest czasem najintensywniejszego rozwoju  płodu. To w tym okresie ma miejsce organogeneza podczas której dochodzi do powstawania określonych narządów i układów. Przez pierwsze dwa tygodnie od zapłodnienia, teratogenny wpływ alkoholu może doprowadzić do poronienia. Okres od drugiego do dziesiątego tygodnia jest najważniejszym i najbardziej krytycznym czasem w rozwoju wewnątrzłonowym dziecka. Spożywanie alkoholu w tym okresie wiąże się z uszkodzeniem serca, którego najintensywniejszy rozwój przypada na okres od 3 do 6 tygodnia życia płodowego. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego przypada na okres od 3 do 16 tygodnia życia płodowego, a ekspozycja na alkohol w tym czasie doprowadza do uszkodzenia mózgu i poważnych zaburzeń rozwoju psychofizycznego. Pierwszy trymestr to także czas rozwoju oczu, uszu, nosa, zewnętrznych narządów płciowych, zębów i podniebienia twardego, a działanie alkoholu doprowadza do ich uszkodzenia, bądź nieprawidłowego wykształcenia.
  • W drugim trymestrze ciąży, spożywanie alkoholu może doprowadzić do poronienia, oraz uszkadza mózg, kości i skórę.
  • W trzecim trymestrze alkohol powoduje zaburzenia wzrastania płodu. Efektem jego spożywania może być przedwczesny poród oraz niska masa urodzeniowa.

  Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym nie rozwija się prawidłowo. Nie licząc wielu wad anatomicznych, które aby dziecko mogło przeżyć, muszą być niezwłocznie po urodzeniu korygowane chirurgicznie, głównymi problemami są upośledzenie rozwoju neurologicznego i psychoruchowego, trudności z koncentracją, trudności w nauce, nadmierna pobudliwość czy zaburzenie pamięci bezpośredniej. W przypadkach kiedy matki przyjmowały duże ilości alkoholu w ciąży, u ich dzieci może dojść do upośledzenia rozwoju mowy i słuchu.

  Charakterystycznymi cechami morfologicznymi dziecka z płodowym zespołem alkoholowym są krótkie szpary powiekowe, opadające powieki, szeroko rozstawione oczy, krótki nos, wygładzona rynienka nosowa, wąska górna warga, brak czerwieni wargowej, mała i słabo rozwinięta żuchwa, nisko osadzone uszy, krótka szyja. Dzieci te charakteryzują się również niską masą urodzeniową, niskim wzrostem oraz małą głową. Ze względu na uszkodzony układ nerwowy dzieci z FAS mają duże problemy psychospołeczne ujawniające się najczęściej we wczesnym okresie szkolnym. Trudności w nauce, zaburzenia koncentracji czy wzmożona pobudliwość oraz nieumiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej są częstymi przyczynami marginalizacji i otrącania. Dziecko początkowo nie zdaje sobie sprawy z problemu i nie rozumie dlaczego spotyka się z taką niechęcią. Dziecko z FAS rozwija się nieproporcjonalnie wolniej w porównaniu z innymi dziećmi w swoim wieku. W przypadku zaawansowanej choroby będącej wpływem alkoholu spożywanego przez matkę w czasie ciąży, nigdy nie dochodzi do prawidłowego rozwoju a fizycznie dojrzała 30 letnia kobieta intelektualnie odpowiada dziecku 7-8 letniemu.

  Z tych względów tak istotnym jest aby podjęcie decyzji o macierzyństwie wiązało się z dojrzałością emocjonalną i odpowiedzialnością przyszłych matek.

  Nie określono dawki bezpiecznej alkoholu jaka może być spożywana w trakcie ciąży by nie doszło do rozwoju FAS. Uważa się, że okres ciąży powinien wiązać się z całkowitym zaprzestaniem spożycia alkoholu przez kobiety. 

  Jak diagnozować problemy alkoholowe 

  W obliczu dużego problemu jakim jest uzależnienie od alkoholu. Stworzono szereg testów oceniających ilość, częstość i sposób spożywania alkoholu. Jednym z podstawowym jest Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożyciem Alkoholu (AUDIT). Składa się on z dziesięciu pytań z odpowiedziami. Osoba badana ma za zadanie wybrać jedną odpowiedź przy każdym z pytań. Każda odpowiedź jest punktowana w sposób określony.

  TEST AUDIT

  1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

  (0) nigdy

  (1) raz w miesiącu lub rzadziej

  (2) dwa do czterech razy w miesiącu

  (3) dwa lub trzy razy w tygodniu

  (4) cztery lub więcej razy w tygodniu


  2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu, w którym Pan/Pani pije?

  (0) 1-2 porcje

  (1) 3-4 porcje

  (2) 5-6 porcji

  (3) 7-9 porcji

  (4) 10 lub więcej porcji


  3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednego dnia?

  (0) nigdy

  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu

  (2) około raz w miesiącu

  (3) około raz w tygodniu

  (4) codziennie lub prawie codziennie


  4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

  (0) nigdy

  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu

  (2) około jeden raz w miesiącu

  (3) około 1 raz w tygodniu

  (4) codziennie lub prawie codziennie


  5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, co naruszyło przyjęte w Pana/Pani środowisku normy postępowania?

  (0) nigdy

  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu

  (2) około raz w miesiącu

  (3) około raz w tygodniu

  (4) codziennie lub prawie codziennie

  6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu", aby móc dojść do siebie?

  (0) nigdy

  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu

  (2) około raz w miesiącu

  (3) około raz w tygodniu

  (4) codziennie lub prawie codziennie


  7. Jak często w ostatnim roku miał Pan/Pani poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

  (0) nigdy

  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu

  (2) około raz w miesiącu

  (3) około raz w tygodniu

  (4) codziennie lub prawie codziennie


  8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

  (0) nigdy

  (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu

  (2) około raz w miesiącu

  (3) około raz w tygodniu

  (4) codziennie lub prawie codziennie


  9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?

  (0) nie

  (2) tak, ale nie w ostatnim roku

  (3) tak, w ostatnim roku


  10. Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego ograniczenie?

  (0) nie

  (2) tak, ale nie w ostatnim roku

  (3) tak, w ostatnim roku

  Po zsumowaniu uzyskanych punktów badana osoba jest kwalifikowana do jednej z czterech kategorii.

            < 8 pkt – nieskie ryzyko szkód wywołanych spożywaniem alkoholu

            8-15 pkt – picie ryzykowne

            16-20 pkt – picie szkodliwe

            >20 pkt – uzależnienie od alkoholu

  Innym sposobem rozpoznawania i monitorowania problemów alkoholowych jest okreslenie spożycia alkoholu w oparciu o porcje standardowe.

  • Niskie ryzyko uzależnienia od alkoholu:

                 < 28 PS/tydz. dla mężczyzny          

  • Picie ryzykowne:

                 28-35 PS/tydz. dla mężczyzny

                 14-21 PS/tydz. dla kobiety

  • Picie szkodliwe:

                 >35 PS/tydz. dla mężczyzny

                 >21 PS/tydz. dla kobiety

  Jak łatwo zauważyć istnieją różnice w dopuszczalnych ilościach spożywanego alkoholu między kobietami a mężczyznami. Wynikają one z pewnych różnic anatomicznych i fizjologicznych organizmu kobiety i mężczyzny. Mniejsza dopuszczalna ilość spożywanego alkoholu wśród kobiet spowodowana jest zwiększoną zawartością tkanki tłuszczowej w ich organizmie. Alkohol jest substancją rozpuszczalną w wodzie, co oznacza, że wchłania się on w organizmie kobiety szybciej niż w organizmie mężczyzny. Ponadto stężenie estrogenów u kobiet jest wyższe, a hormon ten odpowiada za szybsze wchłaniania alkoholu. Jednocześnie stężenie dehydrogenazy alkoholowej odpowiedzialnej za metabolizm alkoholu u kobiet jest niższe, przez co zdolności eliminacyjne alkoholu są niższe.

  Problemy alkoholowe w skali europejskiej są również dużym problemem ekonomicznym. Szczuje się, że coroczne europejskie koszty  leczenia chorób związanych z alkoholem sięgają 17 mln. euro, a leczenie odwykowe i profilaktyka kosztują około 5 mln. euro.

  Jak poradzić sobie z nałogiem? 

  Ważnym jest aby w porę zdać sobie sprawę z rozpoczynającego się, lub już istniejącego problemu alkoholowego. Wizyta u lekarza i chęć zmiany swoich przyzwyczajeń to pierwszy krok do wyjścia z uzależnienia. Pacjent udający się do lekarza w celu zasięgnięcia porady lub uzyskania konkretnej pomocy musi czuć jego przychylność i wsparcie. Tylko nawiązanie wzajemnie serdecznej relacji umożliwi osobie z problemem alkoholowym otworzenie się i chęć podjęcia diagnozy oraz leczenia. Wraz z pomocą lekarza, wsparciem najbliższych, a także innych wyspecjalizowanych do tego organów, zdeterminowany pacjent jest w stanie pokonać uzależnienie od alkoholu.

   

  Gdy uda się opanować problem uzależnienia, czas zająć się odbudową zniszczonego nałogiem organizmu. Ważna jest odpowiednia, niskotłuszczowa i bogatoresztkowa dieta, oparta o produkty zawierające duże ilości białka, witamin i mikroelementów. Niezbędny jest również aktywny wypoczynek połączony z wysiłkiem fizycznym, najlepiej na świeżym powietrzu, oraz odpowiednia ilość snu. Organizm długo poddawany wpływowi alkoholu będzie się długo regenerował, dlatego ważna jest cierpliwość i konsekwencja.

   

  Uszkodzoną alkoholem skórę warto odpowiednio wspomagać by odzyskała swoją pierwotną kondycję. Doskonałymi zabiegami są w takim przypadku zabiegi medycyny estetycznej. Zastosowanie znajdą tu peelingi chemiczne, których istotą działania jest złuszczenie powierzchownych warstw skóry, jej rozjaśnienie i odświeżenie. Kolejnym krokiem może być mezoterapia osoczem bogatopłytkowym przygotowanym z własnej krwi pacjenta. Zawarte w nim naturalne czynniki wzrostu pobudzą skórę do kompleksowej przebudowy. Poprzez stymulacje mikrokrążenia, pobudzenie fibroblastów do syntezy kolagenu i kwasu hialuronowego, skóra odzyska zdolność prawidłowej fizjologii i metabolizmu. Zwiększy się jej gęstość i grubość, a zmarszczki w skutek poprawy nawilżenia, ulegną spłyceniu. W celu jeszcze lepszego nawilżenia i odżywienia skóry, można przeprowadzić serię zabiegów mezoterapii z użyciem nieusieciowanego kwasu hialuronowego lub kompleksów zawierających witaminy, peptydy, koenzymy i mikroelementy. Po takim odmłodzeniu skóry  i przywróceniu jej do prawidłowego funkcjonowania, można na koniec sięgnąć po usieciowany kwas hialuronowy w celu wypełnienia pozostałych na skórze twarzy zmarszczek, podkreślenia konturu ust lub delikatnej korekty owalu twarzy. Przeprowadzenie serii zabiegów w sposób efektywny i bezpieczny pomoże odzyskać pacjentowi utracone lata.

  W dalszej perspektywie czasowej można przeprowadzić zabieg resurfaceingu skóry twarzy przy użyciu laserów ablacyjnych lub pozamykać poszerzone, w wyniku przewlekłego działania alkoholu, drobne naczynka skóry, objawiające się jako pajączki czy rumień.

  Do zaplanowania serii zabiegów odpowiadających potrzebom pacjenta niezbędna jest szeroka wiedza nie tylko z zakresu medycyny estetycznej. Poprzez holistyczne podejście do pacjenta, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, dysponujący nieraz wiedzą również z zakresu chorób wewnętrznych, jest w stanie odpowiednio stworzyć plan działania i pokierować procesem leczniczym, by był on bezpieczny i skuteczny dla pacjenta.

  Alkoholizm – gdzie szukać pomocy?

  Chcąc poradzić sobie z problemem alkoholowym należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Pierwszą osobą, u której warto szukać pomocy jest lekarz rodzinny. To on znając pacjenta i opiekując się nim na co dzień, powinien zagwarantować mu potrzebne wsparcie i udzielić niezbędnych wskazówek, a także pokierować do ośrodków wyższej referencyjności, zajmujących się problemem uzależnienia od alkoholu i leczeniem odwykowym. Lista ośrodków takich jak poradnie leczenia uzależnień czy świetlice socjoterapeutyczne,  organizujących odpowiednie spotkania i gwarantujące pomoc psychologiczną można znaleźć na stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl).

  Należy pamiętać, że walka z uzależnieniem od alkoholu to wspólna praca pacjenta, jego rodziny, najbliższego otoczenia oraz specjalistów lekarzy, a także psychologów. 

  Przy determinacji pacjenta w zachowaniu trzeźwości, staraniom lekarza oraz wsparciu otoczenia można liczyć na sukces.


 • 2014-12-12


  PEELINGI CHEMICZNE W ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
  Lek. med. Jakub Żółciński

  Historia peelingów chemicznych sięga czasów starożytnych. Już 1500 lat przed naszą erą w starożytnym Egipcie były one chętnie używane na dworze faraonów. Opisy peelingów oraz sposobów ich wykonywania znajdują się również w literaturze antycznej Grecji oraz  Rzymu.

  W minionych stuleciach formuły dotyczące tego rodzaju zabiegów były również opracowywane, doskonalone i przekazywane pokoleniom w kulturze cygańskiej. 

  W czasach nowożytnych zainteresowanie peelingami chemicznymi rozpoczęło się w XIX wieku. W 1874 roku, wiedeński lekarz Ferdynand von Hebra zaczął stosować tego rodzaju zabiegi w celu leczenia przebarwień skóry. W 1882 roku w Hamburgu Paul G. Unna opisał wpływ kwasu salicylowego, rezorcynolu i kwasu trójchlorooctowego na skórę. Dało to początek badaniom, które przyczyniły się do szerokiego stosowania peelingów w medycynie.

  Co to jest peeling?

  Nazwa peeling pochodzi od angielskiego to peel co oznacza złuszczać. Peelingiem chemicznym  nazywamy substancję oddziałującą na skórę w sposób enzymatyczny, doprowadzając do złuszczenia zrogowaciałego naskórka lub skóry właściwej w zależności od rodzaju stosowanego preparatu oraz intensywności zabiegu. Ważne jest aby odróżnić peelingi chemiczne od peelingów typu scrub powszechnie dostępnych w sklepach kosmetycznych czy drogeriach, które nie oddziałują na skórę chemicznie ale mechanicznie.

  Peeling typu scrub

  Peelingi typu scrub są to kremy, żele lub inne formy aplikowanych na skórę substancji zawierające drobne ziarenka, które pod wpływem pocierania doprowadzają do złuszczenia powierzchownych warstw naskórka. Niestety taka forma złuszczania ma jedną podstawową wadę – nigdy stopień złuszczenia nie będzie jednakowy dla każdego fragmentu skóry poddawanego zabiegowi. Poprzez aplikację i rozprowadzenie scrub’u przy pomocy dłoni nigdy nie zapewnimy jednakowego stopnia złuszczenia ze względu na różny stopień nacisku na skórę poszczególnych fragmentów twarzy. W efekcie doprowadzi to do utraty kontroli nad głębokością i stopniem złuszczenia, a więc uszkodzenia skóry, co może zakończyć się powikłaniami.

  Peeling chemiczny

  W przypadku peelingów chemicznych, istotą jest kontrolowane i równomierne złuszczenie skóry, jednakowe na całej powierzchni poddawanej zabiegowi. Takie kontrolowane uszkodzenie prowadzi do jej stymulacji i przebudowy. Powoduje odblokowanie ujść mieszków włosowych, a także spłycenie porów. Wpływa stabilizująco na czynność gruczołów łojowych przeciwdziałając nadprodukcji sebum. Pobudzając komórki doprowadza do wzmożonej ich odnowy oraz syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Umożliwia zahamowanie procesu fotostarzenia się skóry. 

  Efekty działania peelingów

  W efekcie działania peelingu dochodzi do wzrostu napięcia i jędrności skory, jak również poprzez poprawę mikrokrążenia skóra jest zdolna do szybszej i bardziej efektywnej regeneracji. Niektóre peelingi chemiczne poprzez swoje właściwości doprowadzają również do rozjaśnienia skóry, przez co staje się ona wizualnie młodsza i atrakcyjniejsza. Za pomocą peelingu umiemy radzić sobie z niedoskonałościami skóry takimi jak utrata jej elastyczności i oznaki starzenia, ale nie tylko. Peeling chemiczny będzie również doskonałym zabiegiem w problemach barwnikowych skóry.

  Budowa skóry

  Aby w pełni zrozumieć istotę peelingów chemicznych oraz świadomie podejmować decyzję o wykonaniu zabiegu konieczna jest znajomość anatomii i fizjologii skóry.

  Skóra składa się z trzech głównych części  – naskórka, skóry właściwej oraz tkanki podskórnej. Każda z nich dzieli się na kilka warstw.

  Naskórek składa się z pięciu warstw (kolejno od najgłębszej warstwy naskórka do warstwy położonej najbliżej powierzchni skóry):

  Warstwa podstawna naskórka – jest to najgłębiej położona warstwa naskórka stykająca się ze skórą właściwą poprzez błonę podstawną. Składa się z komórek macierzystych, komórek dzielących i namnażających się oraz komórek migrujących w kierunku powierzchni naskórka, ulegających keratynizacji (rogowaceniu).

  Warstwa kolczysta naskórka – składa się z kilku warstw płaskich ściśle przylegających do siebie komórek połączonych ze sobą komórkowo-komórkowymi strukturami łączącymi – desmosomami.

  Warstwa ziarnista naskórka – jest najwyżej położoną warstwą żywą naskórka, charakteryzującą się najbardziej intensywnymi podziałami komórkowymi.

  Warstwa jasna naskórka – jest cienką warstwą keratynocytów (komórek naskórka). Występuje tylko w grubych naskórkach np. dłoni i podeszew stóp.

  Warstwa rogowa naskórka – jest masą wielowarstwowo ułożonych komórek obrazem przypominających cegły w murze. Stanowi barierę ochronną. Dzięki obecności naturalnego czynnika nawilżającego i płaszcza lipidowego zapobiega przeznaskórkowej utracie wody.

   

  Skóra właściwa stanowi główną masę skóry. Zbudowana jest  w znacznej mierze z kolagenu i tkanki łącznej sprężystej. To dzięki nim skóra zachowuje swój spójny i sprężysty charakter. Zmiany w obrębie skóry właściwej pojawiające się wraz z wiekiem są głównym powodem widocznego starzenia się skóry i to właśnie ona jest głównym celem zabiegów medycyny estetycznej. Znajdują się tu naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, włókna nerwowe, receptory odbierające bodźce zewnętrzne oraz gruczoły potowe i łojowe, a głównym typem komórek są fibroblasty. Odpowiadają one za powstawanie między innymi kolagenu, elastyny,oraz enzymów, dzięki którym możliwa jest synteza kwasu hialuronowego gwarantującego skórze odpowiednie nawilżenie i napięcie.

  Skóra właściwa zbudowana jest z dwóch warstw  – brodawkowatej (warstwy bardziej zewnętrznej) i siateczkowatej (warstwy bardziej wewnętrznej). Dzięki swej spójnej budowie pełni rolę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi. Za jej pośrednictwem jesteśmy w stanie regulować temperaturę ciała, a także odbierać bodźce ciepła, zimna, bólu i dotyku.

  Tkanka podskórna to najgłębsza warstwa skóry łącząca skórę właściwą z powięziami, ścięgnami, mięśniami i kośćmi. Tworzą ją komórki tłuszczowe przedzielone tkanką łączną. Tkanka podskórma pełni rolę termoizolacyjną i może być ona różnie rozwinięta w zależności od płci, rasy oraz szerokości geograficznej którą zamieszkujemy. Nadmiernie rozwinięta tkanka tłuszczowa jest objawem, w którym medycyna estetyczna różnież idzie nam z pomocą, jednak najpierw trzeba mieć pewność, że nie jest objawem chorobowym.

   

  Rodzaje peelingów

  Peelingi można podzielić w zależności od metod ich wykonywania na peelingi mechaniczne, peelingi chemiczne, peelingi fizyczne oraz peelingi mieszane. 

  Peelingi mechaniczne – peelingi typu scrub. Podczas ich wykonywania dochodzi do złuszczenia powierzchownych warstw naskórka w wyniku mechanicznego oddziaływania drobnych substancji ścierających zawartych w tego typu substancjach. Niestety taka forma złuszczania charakteryzuje się brakiem kontroli nad głębokością wykonywanego zabiegu. Niektóre fragmenty skóry poddane zabiegowi możemy złuszczyć mniej, inne bardziej nieraz doprowadzając do uszkodzenia. Należy również pamiętać, że ludzka skóra jest zróżnicowana zarówno pod względem fizjologii jak i struktury. Istnieje różnica między grubością skóry twarzy, a grubością skóry ud, pośladków czy pleców. Brak kontroli nad głębokością wykonywanego zabiegu niejednokrotnie doprowadza do uszkodzenia skóry z czego mogą wyniknąć poważne powikłania, dlatego jesli już decydujemy się na zabieg złuszczania, niech będzie to zabieg bezpieczny.

  Peelingi chemiczne – są to substancje chemiczne – kwasy – o właściwościach złuszczających których efekt działania oparty jest na kontrolowanym a więc bezpiecznym złuszczeniu odpowiednich warstw skóry. W zależności od głębokości działania, peelingi chemiczne możemy podzielić na:

  •  powierzchowne
  • średnio-głębokie
  • głębokie

  Głębokość zabiegu może być różna. Czynnikami determinującymi głębokość penetracji peelingu do poszczególnych warstw skóry są zazwyczaj:

  • rodzaj i moc kwasu,
  • ilość warstw z jaką został nałożony peling – im więcej warstw tym głębsza penetracja
  • czas aplikacji,
  • dokładność i sposobu przygotowania skóry przed zabiegiem
  • stosowania metod łączonych, w których wraz z peelingiem chemicznym stosujemy substancje dodatkowe wzmacniające jego działanie

  Peeling fizyczny – metody oparte o zastosowanie laserów doprowadzających do mikrouszkodzeń skóry przez co dochodzi do jej odnowy i przebudowy. Najczęściej stosowanym laserem w tego typu zabiegach jest laser frakcyjny CO2. Stosować można również podtlenek azotu czy ciekły azot w celu zamrożenia powierzchownych warstw skóry z wytworzeniem pęcherzy oraz wygojeniem miejsca poddawanego zabiegowi bez pozostawienia blizn. W tym przypadku również dochodzi do przebudowy skóry i stymulacji jej komórek do syntezy kolagenu.

   Podział peelingów chemicznych

  Peelingi powierzchowne – są najłagodniejszymi i najpłycej oddziałującymi na skórę peelingami. Zaliczyć do nich można:

  • peelingi powierzchowne bardzo łagodne - działające do głębokości warstwy kolczystej naskórka, a więc usuwające warstwy najbardziej powierzchowne
  • peelingi powierzchowne łagodne - doprowadzające do złuszczenia wszystkich warstw naskórka sięgając do granicy ze skórą właściwą.

  Peeling powierzchowny powoduje płytkie złuszczenie dając niewielki rumień skóry.

  Do peelingów powierzchownych zaliczamy:

  • α-hydroksykwasy o małej mocy (35-70%) do których zaliczamy kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwas mlekowy, kwas winowy, kwas cytrynowy
  • kwas salicylowy
  • 10-20% kwas trójchlorooctowy (TCA)
  • Rezorcynę
  • tretynoinę.

  Efektem jego zastosowania jest ścieńczenie oraz wzrost przepuszczalności warstwy rogowej naskórka. Skóra staje się bardziej rozświetlona i świeża. Okres regeneracji skóry po takim zabiegu trwa średnio od 7 do 14 dni.

  Peelingi średnio-głębokie – głębokość ich działania obejmuje całą grubość naskórka oraz warstwę brodawkowatą skóry właściwej sięgając do powierzchownych części warstwy siateczkowatej. Efekty wykonania peelingu średnio-głębokiego obejmują:

  • zwiększenie przepuszczalności warstwy rogowej naskórka – odświeżenie i rozświetlenie skóry
  • stymulację fibroblastów do syntezy kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego co wpływa na wzrost sprężystości i elastyczności skóry
  • poprawę mikrokrążenie krwi przez co skóra będąc lepiej dotlenioną i odżywioną zdolna jest do szybszej i bardziej efektywnej regeneracji
  • redukcję liczby porów oraz zmniejszenie wydzielania gruczołów łojowych – skóra w naturalny sposób odzyskuje swoją równowagę i wygląda zdrowiej

  Do peelingów średnio-głębokich zaliczyć można 50% kwas trójchloroostowy (TCA)    oraz metody łączone np. 35% TCA z kwasem glikolowym. Efektem jaki obserwujemy po wykonaniu peelingu średnio-głębokiego jest średnio nasilony lub intensywny rumień skóry oraz widoczne złuszczanie. Okres gojenia się skóry po takim zabiegu to około 14 dni.

  Peelingi głębokie – działają najgłębiej dochodząc do środkowych części warstwy siateczkowatej skóry właściwej powodując jej duże uszkodzenie. Poprzez zniszczenie naskórka, poprawę mikrokrążenia, regenerację włókien skórnych i    głęboką stymulację fibroblastów doprowadzają do całościowej przebudowy i rekonstrukcji skóry. Są to zabiegi charakteryzujące się największymi efektami, ale również niosą za sobą największą ilość powikłań. W trakcie wykonywania peelingu głębokiego niejednokrotnie wymagana jest pomoc anestezjologiczna. Również po    zabiegu pacjenci zmuszeni są przyjmować leki przeciwbólowe gdyż powastała w taki sposób rana goi się dość boleśnie. Zaliczamy tu 88% peeling fenolowy, który ze względu na swoje szkodliwe działanie na serce , nerki i układ nerwowy jest w Polsce zabroniony. Efektem jest silny rumień skóry i intensywne złuszczanie, a okres gojenia się skóry wynosci około 21 dni.

  Wskazania do wykonania peelingów chemicznych

  Jak każda metoda zabiegu w medycynie estetycznej, peelingi również mają swoje określone wskazania, warto o nich pamiętać decydując się na zabieg peelingu chemicznego. Do głównych wskazań zaliczyć możemy:

  • Utrata jędrności i elastyczności skóry
  • Odświeżenie, dotlenienie i rozjaśnienie skóry
  • Zmarszczki (najlepsze efekty w ich wygładzeniu przy użyciu peelingów głębokich)
  •  Rogowacenie słoneczne
  • Zmiany barwnikowe (piegi, plamy posłoneczne, melasma naskórkowa i skórna)
  • Powierzchowne blizny
  • Trądzik zaskórnikowy, trądzik grudkowo-krostkowy
  • Powikłania potrądzikowe – blizny, przebarwienia
  • Defekty naskórka
  •  Przebarwienia pozapalne, posłoneczne, hormonalne
  • Nadmierny łojotok
  • Zaburzenia rogowacenia (rogowacenie przymieszkowe, rogowacenie słoneczne, suchość skóry)

  Przeciwwskaznia do stosowania peelingów chemicznych

  Pamiętając o swoim bezpieczeństwie pamiętać musimy również o przeciwwskazaniach do wykonywania peelingów. Część z nich jest czasowa, a część wiąże się z całkowitym zakazem ich wykonywania.

  Do czasowych przeciwwskazań należą:

  • Aktywne infekcje skóry (np. opryszczka, brodawki wirusowe)
  • Podrażnienie lub uszkodzenie skóry w miejscu planowanego zabiegu
  • Ropowicza postać trądziku pospolitego
  • Mocno opalona skóra
  • Ciąża i karmienie piersią
  • Wykonywanie zabiegu bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych czy laserowych.
  • Ekspozycja słoneczna bezpośrednio po zabiegu (peelingów nie należy również przeprowadzać w okresie upalnego lata kiedy skóra narażona jest na częstą ekspozycję na słońce)
  • Przyjmowanie preparatów witaminy A (Tretinex, Axotret, Izotek, Aknenormin)
  • Stosowanie krioterapii w ciągu ostatnich 6 miesięcy

  W tych przypadkach okresowo – w czasie trwania opisywanych stanów nie powinniśmy wykonywać peelingów. Jeśli skóra choruje, najpierw trzeba ją wyleczyć. Jeśli jest mocno opalona, należy poczekać aż odzyska swój naturalny koloryt. Pacjentka będąca w ciąży powinna zgłosić się w celu wykonania peelingu w chwili zakończenia karmienia piersią.

  Wśród przeciwwskazań stałych, a więc stanów uniemożliwiających wykonanie peelingu obecnie jak i w przyszłości wyróżnia się:

  • Alergie skórne
  • Liczne znamiona melanocytowe w miejscu wykonywania peelingu
  • Skłonność do powstawania bliznowców
  • Wysoki fototyp skóry określony na podstawie klasyfikacji Fitzpatricka (skala określająca typ skóry oraz jej wrażliwość na promienie słoneczne).
  • Trądzik różowaty
  • Liczne teleangiektazje (sieć powierzchownie położonych w skórze drobnych, poszerzonych naczyń krwionośnych przyjmujących barwę czerwoną lub sinoniebieską potocznie zwanych „pajączkami naczyniowymi”).
  • Choroby autoimmunologiczne
  • Nieosiągalne oczekiwania pacjenta

  Niemniej warto także i w takich sytuacjach skonsultować się z lekarzem medycyny estetycznej w celu pozyskania informacji o ewentualnych alternatywach. Pamiętajmy, że medycyna estetyczna jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się, szeroką i dającą duże możliwośći.

  Ze względu na dość dużą ilość przeciwwskazań do wykonaywania peelingów chemicznych ważnym, z punktu bezpieczeństwa, jest fakt aby kwalifikacji do wykonania peelingu dokonywał dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie jest on w stanie zakwalifikować pacjenta do danego rodzaju peelingu analizując jego potrzeby oraz stan skóry, uwzględniając przy tym szereg przeciwwskazań. Pamiętajmy, że tylko odpowiednia wiedza daje nam bezpieczeństwo i pewność, że oczekiwany efekt zostanie osiągnięty.

  Przygotowanie pacjenta

  Decydując się na wykonanie peelingu musimy również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu skóry jak również o odpowiednim postępowaniu po jego wykonaniu. Peelingi najlepiej wykonywać w miesiącach jesienno-zimowych. Unikniemy wtedy ekspozycji na słońce, które podczas wykonywania peelingów jest przeciwwskazane. Należy pamiętać, że aby osiągnąć zamierzony efekt, nie wystarczy jeden zabieg. Niezbędna jest seria zabiegów rozłożona w czasie. Okres jesienno-zimowy jest doskonałym czasem na odświeżenie i odmłodzenie skóry oraz przygotowanie jej do nowego sezonu letniego.

  Przygotowując się do peelingu, na kilka dni przed peelingiem należy zrezygnować z zabiegów mogących podrażnić naskórek – depilacja, ekspozycja na słońce. Skóra powinna odpocząć. Na 2-3 dni przed zabiegiem należy odstawić aplikowane na skórę leki przeciwtrądzikowe, a w dniu zabiegu mężczyźni powinni zrezygnować z golenia zarostu. O czasie ponownego włączeniu leków, uprzednio stosowanych w leczeniu dermatologicznym, zadecyduje lekarz wykonujący zabieg w zależności od reakcji skóry i tempa jej gojenia. Z tego względu powinien on być z pacjentem w stałym kontakcie umożliwiając mu informację co do zachowania skóry po peelingu oraz jej dalszej pielęgnacji.

   Powikłania po peelingach

  Wysoka wiedza oraz doświadczenie dyplomowanych lekarzy medycyny estetycznej w zakresie dobierania odpowiednich peelingów do potrzeb danego pacjenta skutkuje dość rzadko występowaniem powikłań. Należy jednak pamiętać, że jak po każdym zabiegu, po peelingach również obserwowane są powikłania. Wyróżniamy tu między innymi:

  • rumień i obrzęk skóry
  • pieczenie i ból
  • świąd

  Są to reakcje krótkotrwałe, których nie należy się obawiać. Utrzymują się w początkowym okresie po wykonianiu peelingu i ustępują samoistnie wraz z gojeniem się skóry. Do poważniejszych powikłań należą:

  • urazy oka wiążące się z niewłaściwą techniką wykonania peelingu
  • reakcje alergiczn,
  • zakażenia wirusem opryszczki
  • zakażenia bakteryjne lub grzybicze
  • przebarwienia oraz linie demarkacyjne powstające w miejscu zetknięcia się skóry, na którą aplikowano peeling, ze skórą niepoddaną zabiegowi.
  • bliznowacenie
  • zatrucia kwasem salicylowym u osoby będącej uczuloną na salicylany.

  Z tych względów ważne aby lekarz wykonujący zabieg,  szczegółowo zebrał wywiad lekarski, w którym dowie się o stosowanych przez pacjenta kosmetykach, jego ekspozycji na słońce (kiedy była ostatnia i kiedy pacjent planuje ponownie się opalać), wywiadzie infekcji opryszczką, skłonności do bliznowacenia oraz stanie gruczołów łojowych (obecnie i w przeszłości), które warunkują prawidłowe gojenie się skóry. Te wszystkie informacje będące w posiadaniu wykwalifikowanego dyplomowanego lekarza medycyny estetycznej są gwarancją powodzenia zabiegu i ograniczenia do minimum powikłań pozabiegowych.

   Postępowanie po peelingu

  Należy pamiętać, że wykonanie peelingu, nawet tego najłagodniejszego, wiąże się z uszkodzeniem skóry. Dochodzi do zaburzenia jej naturalnej bariery ochronnej dlatego ważnym jest aby po zabiegu odpowiednio o nią zadbać. Najważniejsze zasady to:

  nawilżać - do tych celów mogą być stosowane dermokosmetyki takie jak Cicaplast firmy La Roche Possay czy Cicalfate firmy Avene.

  unikać podrażnień – unikać surowych warunków atmosferycznych - zimna, mrozu, silnego wiatru.  Skóra musi odpoczywać żeby wpełni się zregenerować. Należy pamiętać też o narażeniu na dym tytoniowy, który również jest czynnikiem silnie drażniącym, a także o ograniczeniu lub całkowitym zrezygnowaniu z dotychczas stosowanego makijażu.

  unikać słońca – przez około miesiąc należy zrezygnować z ekspozycji na skłońce. Jest to szczególnie ważne gdyż skóra narażona na promieniowanie słoneczne staje się bardziej skłonna do przebarwień.

  nie dotykać – w ciągu kilku pierwszych dni dochodzi do złuszczania się skóry poddaej peelingowi. Pod żadnym pozorem nie należy zrywać fragmentów oddzielającej się skóry gdyż może to oprowadzić do powstania blizn. Martwe warstwy skóry muszą złuszczyć się same – nie należy im w tym pomagać

   

  Pamiętajmy, że tylko całościowe podejście dyplomowanego lekarza medycyny estetycznej do pacjenta obejmujące szczegółową analizę jego stanu zdrowia, potrzeb i oczekiwań daje możliwość powodzenie zabiegu i pełną satysfakcje dla obojga stron.

   

   


 • 2014-12-10


  WSPÓŁPRACA KOSMETOLOGA Z DYPLOMOWANYM LEKARZEM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PODSTAWĄ UDANEJ TERAPII ESTETYCZNEJ
  dr n.med. Piotr Niedziałkowski

  Od kilku lat coraz więcej miejsca poświęca się zasadom współpracy kosmetologa z lekarzem w terapii przeciwstarzeniowej. Należy pamiętać, że proces starzenia nie obejmuje jedynie skóry. To proces dotyczący całego organizmu. Dlatego tak duże znaczenie ma dobrze zorganizowana opieka przeciwstarzeniowa. Tylko współpracujący ze sobą zespół specjalistów, takich jak: dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, dermatolog, fizykoterapeuta, psycholog, endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, stomatolog, dietetyk, kosmetolog czy wreszcie chirurg  są w stanie pomóc pacjentowi. Wszystko zależy na jakim etapie rozpoczniemy terapię i z jakimi problemami mamy do czynienia.

  Cały czas trwa debata kto powinien wykonywać określone zabiegi medycyny estetycznej i gdzie leży granica bezpieczeństwa. Nieświadomi pacjenci, kuszeni podejrzanie niskimi promocjami często są ofiarami nieprofesjonalistów . Jakie jest prawo i kto może wykonywać określone zabiegi?

  Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie wskazało, że zawód technika usług kosmetycznych i kosmetologa nie są zawodami medycznymi. Zgodnie z prawem są natomiast wykonywane przez te zawody zabiegi, takie jak przekłuwanie uszu czy tatuaż, gdyż zostały one wydzielone przez Ustawodawcę (Dz.U z 2004 r. nr 31, poz. 273).

  Wykształcony kosmetolog przygotowywany jest do wykonywania swojej pracy we współpracy z lekarzem. Nagannym jest wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez kosmetologów lub lekarzy po pojedynczych kursach.                                      

  Kosmetolog nie ma prawa podawania leków takich jak toksyna botulinowa, czy implantacji kwasu hialuronowego, w którego opisie producent jasno wskazuje na uprawnionego lekarza. Podobnie jest ze wszystkimi  zabiegami polegającymi na podawaniu substancji rewitalizujących np. mezoterapia. Żaden kosmetolog nie jest przygotowany do leczenia ewentualnego wstrząsu po podaniu środka obcego dla organizmu. Jedynym zawodem uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia prawidłowej kwalifikacji przed zabiegiem jest lekarz. Nikt inny nie ma prawa i umiejętności interpretowania aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Podpisywana przed zabiegiem ankieta zdrowia w gabinetach kosmetycznych nie ma nic wspólnego z wywiadem lekarskim i nie służy od oceny stanu zdrowia.

  Należy podkreślić, że zabiegi z wykorzystaniem laserów medycznych powinny być wykonywane lub nadzorowane przez lekarza. W tej kwestii pozostaje jeszcze wiele do wyjaśnienia np. kategoryzacja zabiegów.  

  Zdecydowanie pacjenci powinni unikać niezarejestrowanych gabinetów medycyny estetycznej w salonach kosmetycznych. Rejestracja gabinetu lekarskiego to gwarancja aspetyki i odpowiedniego zabezpieczenia przeciwwstrząsowego.

  Niezaprzeczalnym jest fakt dużej wiedzy i umiejętności kosmetologów po studiach, dlatego moim zdaniem najważniejsze jest znaleźnie wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy. Kosmetolog bez wątpienia może być partnerem dyplomowanego lekarza medycyny estetycznej w działaniach przeciwstarzeniowych. Konieczne jest opracowanie odpowiednich wytycznych i ich przestrzeganie.  Dzięki takiej współpracy pacjent ma zagwarantowaną właściwą ocenę stanu zdrowia przed zabiegiem, możliwość leczenia ewentualnych niepowodzeń terapii oraz prawidłowo prowadzonej dokumentacji lekarskiej z zachowaniem zasad tajemnicy.

  Niezwykle ważne jest więc wybranie odpowiedniego lekarza do współpracy (dyplom ukończenia szkoły lub studiów z zakresu medycyny estetycznej, doświadczenie w tym zakresie, posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, specjalizacji, tytułów naukowych oraz umiejętność współpracy z zespołem).

  Sprawnie działający zespół kosmetolog-lekarz , to zespół wiarygodny i godny polecenia, dlatego tą drogą warto kroczyć w przyszłość z naszymi pacjentami.

  Polskie Towarzystwo Lekarzy Medycyny Esteycznej „POLME” chętnie będzie współpracowało w tym zakresie z wykwalifikowanymi kosmetologami.

  Prezes POLME

  Dr n.med. Piotr Niedziałkowski


 • 2014-12-09


  WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET
  Wytyczne Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

  1. Definicja

  Wysiłkowe nietrzymanie moczu to bezwiedna utrata moczu podczas uruchamiania tłoczni brzusznej, na przykład w trakcie wysiłku fizycznego, kichania lub kaszlania. Proste wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje wówczas, gdy w wywiadzie nie było operacji uroginekologicznych, pacjentka nie ma objawów neurologicznych, nie występują zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej oraz pacjentka nie planuje dalszych ciąż. Jeżeli występuje któreś z podanych wyżej kryteriów, wówczas rozpoznaje się złożone wysiłkowe nietrzymanie moczu.

  2. Diagnostyka

  2.1.  Wywiad i badanie kliniczne

  Wywiad u pacjentek cierpiących z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu powinien obejmować: wywiad ogólny, wywiad położniczy, wywiad uroginekologiczny z uwzględnieniem dotychczasowego leczenia i przebytych operacji oraz ujawniać oczekiwania pacjentki odnośnie efektów leczenia. Określić należy dolegliwości podczas opróżniania pęcherza, a także rodzaj i stopień wysiłkowego nietrzymania moczu uwzględniając subiektywne odczucia pacjentki. (LOE 2)

  2.2. Kwestionariusze wywiadu

  Kwestionariusze są stosowane do dokumentowania objawów występujących u pacjentki, ich stopnia nasilenia oraz wpływu na codzienne życie pacjentki, a także zmiany tych objawów w czasie, np. aby kontrolować wyniki leczenia. Zaleca się stosowanie kwestionariuszy standaryzowanych. Nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, że używanie formularzy do uzyskiwania wywiadu polepsza wyniki leczenia nietrzymania moczu. (LOE 4) Stanowią one jednak przydatne narzędzie komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem i fizjoterapeutą.

  2.3. Kalendarz (protokół) mikcyjny.

  Kalendarz (protokół) mikcyjny powinien być prowadzony przez 1 do 3 dni. Metoda ta pozwala obiektywnie określić objętość wydalanego moczu, jak również częstotliwość mikcji w ciągu dnia i w nocy. (LOE 2b) Jednocześnie kalendarz mikcyjny stanowiąc biofeedback jest instrumentem terapeutycznym pomagającym trenować prawidłowe zachowania pacjentek.

  2.4. Badanie moczu.

  U pacjentek cierpiących z powodu zakażeń dolnych dróg moczowych częściej występuje nietrzymanie moczu, dlatego podejmując diagnostykę nietrzymania moczu zaleca się wykluczyć zakażenie układu moczowego.  Asymptomatyczna obecność bakterii w moczu wydaje się nie mieć wpływu na wysiłkowe nietrzymanie moczu.

  2.5. Zaleganie moczu.

  Objętość zalegania moczu to objętość moczu pozostającą w pęcherzu moczowym po mikcji. Nie ma jednoznacznej definicji, jaka objętość moczu po mikcji uznawana jest za patologiczną. W praktyce klinicznej powszechnie przyjmuje się do 50 ml moczu w pęcherzu po mikcji jako ilość prawidłową, zaś pomiędzy 50 a 100 ml jako ilość akceptowalną lecz wymagającą kontroli. Ilość moczu po mikcji należy oznaczać ultrasonograficznie. (LOE 1b) Badanie to należy wykonać u wszystkich pacjentek cierpiących na nietrzymanie moczu lub z powodu utrudnionego oddawania moczu. Zaleganie moczu należy rutynowo oznaczać u pacjentek, które będą poddane terapii mogącej wpłynąć na dolegliwości podczas oddawania moczu, np. operacyjna terapia wysiłkowego nietrzymania moczu. (LOE 1b) W wyjątkowych przypadkach, gdy oznaczenie ilości moczu w pęcherzu po mikcji metodą ultrasonograficzną nie jest możliwe, można wykonać cewnikowanie pęcherza moczowego lecz nie powinno być ono postępowaniem rutynowym.

  2.6. Test podpaskowy (pad test)

  Test podpaskowy służy do diagnostyki ilości gubionego przez pacjentkę moczu, jak również do oceny efektów leczenia. Polega on na ważeniu zamoczonej podpaski po wykonaniu ćwiczeń fizycznych.

  2.7. Pomiary urodynamiczne

  Pomiary urodynamiczne służą do różnicowania komponenty wysiłkowego nietrzymania moczu i komponenty nadreaktywności pęcherza moczowego. Pomiary urodynamiczne poprzedzające leczenie zachowawcze nie przynoszą poprawy wyników leczenia i nie są konieczne przed rozpoczęciem terapii zachowawczej. (LOE 1a) Pomiary urodynamiczne zawsze powinny być wykonywane przed leczeniem operacyjnym nietrzymania moczu. (LOE 3) Przy planowaniu zabiegów leczących wysiłkowe nietrzymanie moczu, należy zwrócić szczególną uwagę na funkcję i anatomię cewki moczowej. (LOE 3) U pacjentek, u których występuje obniżenie narządów miednicy mniejszej należy po repozycji ścian pochwy wprowadzonym do pochwy wziernikiem dwułyżkowym lub pessarium przeprowadzić test kaszlowy. Jeżeli jest on pozytywny, zaleca się przed operacją, wykonanie pomiarów urodynamicznych z założonym pacjentce dopochwowo pessarium lub tamponadą, gdyż w ten sposób u większości pacjentek można obiektywnie wykazać przedoperacyjnie ukryte wysiłkowe nietrzymanie moczu. (LOE 3)

  2.8. Diagnostyka obrazowa

  W diagnostyce obrazowej nietrzymania moczu główną rolę odgrywa obecnie ultrasonografia uzupełniana niekiedy tomografią rezonansu magnetycznego (MRT). Badania rentgenowskie nie są konieczne w pierwotnej diagnostyce wysiłkowego nietrzymania moczu. Topograficzno-czynnościowa ocena pęcherza, cewki moczowej oraz mięśni dna miednicy dokonywana jest za pośrednictwem ultrasonografii przedsionka pochwy, krocza oraz zwieracza odbytu. Diagnostyka ultrasonograficzna jest nieodłączną częścią diagnostyki u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, szczególnie u takich pacjentek, u których wystąpiła wznowa po leczeniu. (LOE 2) W ramach leczenia zachowawczego, szczególnie fizjoterapii ultrasonografia jest wizualnym narzędziem biofeedbacku.

  2.9. Endoskopia

  W przypadkach prostego wysiłkowego nietrzymania moczu wykonanie urethrocystoskopii nie jest konieczne. Proste wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje wówczas, gdy pacjentka nie przebyła wcześniej operacji uroginekologicznych, nie ma objawów neurologicznych, nie występują zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej oraz pacjentka nie planuje dalszych ciąż. Jeżeli obecne jest któreś z powyższych kryteriów, wówczas mówimy o złożonym wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Urethrocystoskopia jest wskazana w przypadkach współistniejących parć naglących, trudności lub dolegliwości podczas opróżniania pęcherza, nawracających infekcji dolnych dróg moczowych oraz w przypadku hematurii. (LOE 3)

  3. Leczenie

  3.1 Leczenie zachowawcze

  3.1.1 Estrogeny

  Przed rozpoczęciem systemowej terapii estrogenami, należy poinformować pacjentkę, iż leczenie to może prowadzić do pogłębienia wysiłkowego nietrzymania moczu, bądź do jego wystąpienia w ogóle. Miejscowa estrogenizacja powinna być zalecana u wszystkich pacjentek postmenopauzalnych, u których występuje nietrzymanie moczu – pod nieobecność przeciwwskazań, takich jak obecna lub przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa lub nowotworowa. Substancją zalecaną do terapii miejscowej jest estriol. Nie ma standardów dotyczących długości trwania terapii estrogenami, ani najlepszego sposobu aplikacji. (LOE 1a)

  3.1.2. Masa ciała

  Otyłość i nadwaga są czynnikami ryzyka wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Obniżenie masy ciała o 5% powoduje obiektywne zmniejszenie objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. Wszystkim pacjentkom z nadwagą cierpiącym z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu należy zalecić redukcję masy ciała o co najmniej 5%. (LOE 1b)

  3.1.3. Duloksetyna

  Duloksetyna nie leczy nietrzymania moczu, a jedynie zmniejsza objawy wysiłkowego nietrzymania moczu i parcia naglące. Duloksetyna posiada liczne działania uboczne w odniesieniu do przewodu pokarmowego oraz centralnego układu nerwowego takie jak: nudności, wymioty, uczucie suchości w ustach, zaparcia, trudności z zachowaniem równowagi, zaburzenia snu, uczucie przemęczenia. Objawy te powodują często odstawienie terapii przez pacjentów. Duloksetyna może być zalecana wyłącznie u kobiet, które chcą tylko przejściowej poprawy nietrzymania moczu i pod warunkiem pełnego poinformawania pacjentki. Z powodu objawów ubocznych, terapię duloksetyną należy rozpoczynać od niskiej dawki, zwiększając ją stopniowo do osiągnięcia dawki terapeutycznej. (LOE 1b) Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne nie rekomenduje leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu duleksetyną.

  3.1.4 Pessaria.

  Terapia pessariami (krążki, kostki, kulki) powinna być zaproponowana wszystkim pacjentkom leczonym z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu przed rozpoczęciem postępowania operacyjnego. (LOE 1b)

  3.1.5. Fizjoterapia dna miednicy.

  W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu fizjoterapia dna miednicy powinna zostać prowadzona przez co najmniej trzy miesiące. (LOE 1a) W ciąży i poporodowo, fizjoterapia dna miednicy powinna być zalecana jako prewencja, a także leczenie nietrzymania moczu. (LOE 1a)  Fizjoterapia dna miednicy powinna być przeprowadzana jako terapia pacjentki bezpośrednio z instruktorem lub jako terapia grupowa. Ponadto, u pacjentek, które potrafią prawidłowo wykonywać ćwiczenia –mogą one być wykonywane samodzielnie przez pacjentkę po uzyskaniu fachowego instruktażu od fizjoterapeuty, najlepiej jeszcze podczas poporodowego pobytu w szpitalu. Także u pacjentek w zaawansowanym wieku należy zalecać ćwiczenia dna miednicy. (LOE 1b) Fizjoterapia dna miednicy jest lepszą metodą, niż elektrostymulacja, jednakże połącznie fizjoterapii i elektrostymulacji może przynieść najlepsze wyniki. (LOE 1b) W czasie fizjoterapii konieczna jest kontrola aktywności mięśni dna miednicy poprzez badanie palpacyjne lub za pomocą perineometru. (LOE 2b) Terapia wibracyjna w połączeniu z fizjoterapią dna miednicy prowadzi do poprawy nietrzymania moczu. (LOE 2)

  3.2. Leczenie operacyjne

  Leczenie operacyjne powinno nastąpić dopiero po wyczerpaniu możliwości leczenia zachowawczego. Przed każdą operacją należy przeprowadzić rozmowę z pacjentką, wyjaśnić powody i cele operacji, a także zalety i wady proponowanego zabiegu oraz przedyskutować możliwe postępowanie alternatywne.

  3.2.1. Leczenie operacyjne prostego wysiłkowego nietrzymania moczu

  3.2.1.1 Urethrosuspensja (operacja Burcha) z otwarciem jamy brzusznej.

  Badania retrospektywne pokazały, że urethrosuspensja metodą Burcha z otwarciem jamy brzusznej ma podobną skuteczność do innych metod, jednak tylko przez pierwsze pięć lat. W pierwszym roku po operacji 85-90 % pacjentek nie miało problemów z trzymaniem moczu. W przeciągu pierwszych pięciu lat nawroty stanowiły 17 %, po pięciu latach ich ilość wzrastała do 21%. Po operacji metodą Burcha częściej, niż po operacjach z zastosowaniem beznapięciowej taśmy podcewkowej dochodzi do zaburzeń statyki dna miednicy. (LOE 1b)

  3.2.1.2 Urethrosuspensja (operacja Burcha) laparoskopowa.

  Urethrosuspensja laparoskopowa zastosowana do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu przez pierwsze dwa lata wykazuje podobne wyniki, jak urethrosuspensja metodą Burcha z otwarciem jamy brzusznej. Operacje laparoskopowa wiąże się jednak z mniejszą bolesnością pooperacyjną, pacjentki szybciej wracają do normalnej aktywności, a pobyt szpitalny jest krótszy. (LOE 1a)

  3.2.1.3 Beznapięciowe taśmy podcewkowe.

  Beznapięciowe taśmy podcewkowe są bardzo skuteczne w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu, wykazują się niską inwazyjnością, szybkim powrotem pacjentek do zdrowia i długotrwałą skutecznością i dlatego są obecnie uznane za first line therapy leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśmy załonowe (tesion-free vaginal tape, TVT) wykazują po 12 miesiącach od operacji, subiektywnie takie same wyniki, co urethrosuspensja sposobem Burcha, a obiektywnie lepsze wyniki w porównaniu do urethrosuspensji sposobem Burcha. (LOE 2) Taśmy przeprowadzone przez otwory zasłonowe (trans-obturator tape, TOT) wykazują zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie tę samą skuteczność leczniczą, jak urethrosuspensja sposobem Burcha, jednak po operacji z użyciem taśm założonych przez otwory zasłonowe jest mniej parć naglących oraz mniej dolegliwości podczas opróżniania pęcherza, niż po operacji urethrosuspensji. (LOE 1a)

  Do skutecznego i wykazującego jak najmniej działań ubocznych leczenia konieczna jest znajomość różnic pomiędzy taśmami podcewkowymi przeprowadzonymi załonowo i przez otwory zasłonowe. Skuteczność leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu w okresie 12 miesięcy jest taka sama. (LOE 1a) Technika przeprowadzania taśm przez otwory zasłonowe wiąże się z niższym ryzykiem skaleczenia pęcherza oraz rzadziej występują dolegliwości podczas opróżniania pęcherza w porównaniu z techniką załonową. Po operacjach techniką TOT częściej występują dolegliwości bólowe w obrębie wewnętrznej strony ud i w pachwinach, częściej dochodzi także do zranienia pochwy w obrębie uchyłków okołocewkowych (sulci), niż podczas operacji TVT. Erozje występują jednakowo często przy zastosowaniu obu metod. Podczas załonowego zakładania taśmy częściej dochodzi do zranień pęcherza, powstawania krwiaków oraz dolegliwości podczas oddawania moczu. Po 12 miesiącach od założenia taśmy przeprowadzonej za spojeniem łonowym występuje większe ryzyko perforacji cewki moczowej, a także przewlekłych bólów w okolicach krocza. (LOE 1a) W przypadku cewki niskociśnieniowej, lepsze wyniki uzyskuje się stosując metodę załonową (TVT). (LOE 2)

  Metody outside-in oraz inside-out.

  Metoda outside-in w przypadku przeprowadzania taśmy załonowo (TVT) jest mniej efektywna, niż metoda inside-out, przy czym dodatkowo metoda outside-in w przypadku taśm załonowych wiąże się z większymi dolegliwościami podczas opróżniania pęcherza moczowego. (LOE 1a) W przypadku taśm przeprowadzanych przez otwory zasłonowe (TOT) metoda outside-in jest porównywalna w swojej efektywności z metodą inside-out, jednakże w przypadku metody outside-in częściej występują dolegliwości podczas opróżniania pęcherza. (LOE 1b)

  Mini-taśmy (tzw.  singl- incision slings)

  Mini-taśmy zostały zaprojektowane celem zmniejszenia inwazyjności operacji wysiłkowego nietrzymania moczu. Podobnie, jak w przypadku beznapięciowych taśm podcewkowych TVT i TOT używa się mini-taśm plecionych z polipropylenu, których celem jest stabilizacja 1/3 środkowej cewki moczowej. Punktami zaczepienia mini-taśm jest tkanka załonowa lub błona zasłonowa. Intencją producentów mini-taśm jest zmniejszenie powikłań wywołanych przeprowadzeniem taśm podcewkowych przez otwory zasłonowe lub załonowo. Mini-taśmy wykazują przez pierwsze 12 miesięcy po operacji podobną skuteczność jak taśmy TVT lub TOT. (LOE 1b) Dłuższa skuteczność tych taśm nie została jeszcze dotychczas udowodniona. Utrata krwi i bóle pooperacyjne występują rzadziej w przypadku mini-taśm niż w przypadku TVT i TOT. (LOE 1b) Dotychczas nie przedstawiono dowodów, że inne powikłania występują rzadziej po zabiegach z wykorzystaniem mini-taśm, niż po typowych zabiegach TVT i TOT. (LOE 1b)

  Taśmy z możliwością regulacji napięcia.

  Taśmy z możliwością regulacji napięcia pozwalają pooperacyjnie dokładnie ustalić równowagę pomiędzy trzymaniem moczu a trudnością opróżniania pęcherza. Obecnie nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, że taśmy podcewkowe z możliwością regulacji napięcia są skuteczne w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. (LOE 3). Nie ma również dowodów na to, że taśmy z możliwością regulacji napięcia są lepsze w swoim działaniu od taśm bez pooperacyjnej regulacji napięcia, takich jak TVT i TOT. (LOE 4)

  3.2.1.4 Wypełniacze okołocewkowe (bulking agents)

  Wypełniacze podawane są podśluzówkowo w proksymalnej części cewki moczowej i mają na celu poprawienie trzymania moczu poprzez zwężenie światła cewki moczowej. Okołocewkowa iniekcja wypełniaczy prowadzi do krótkotrwałej lub średnioczasowej poprawy objawów, jednak nie są jeszcze dostępne wyniki badań długoterminowych. (LOE 2a) Często konieczne jest powtarzanie iniekcji aby poprawić lub utrwalić efekt leczenia. (LOE 2a) Nie ma dowodów na to, że któraś z dotychczas stosowanych substancji jest lepsza od pozostałych. Substancje używane jako wypełniacze różnią się między sobą i mogą powodować różne skutki uboczne. (LOE 1b) Dostęp przezskórny do błony podśluzowej cewki jest związany z większym ryzykiem powikłań w porównaniu do dostępu przezcewkowego. (LOE 2b) Iniekcje wypełniaczy są mniej skutecznym leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu, niż urethrosuspensja. (LOE 2a). Wypełniacze mogą być zalecane u pacjentek o zwiększonym ryzyku operacyjnym lub po nieudanych zabiegach TVT, TOT i urethrosuspensji, jako terapia drugiego rzutu. (LOE 2b) Biorąc to pod uwagę powinny być stosowane przez doświadczonych uroginekologów.

  3.2.2 Leczenie operacyjne złożonego wysiłkowego nietrzymania moczu.

  Częstość występowania nieskutecznych operacji nietrzymania moczu zależy od tego, jak taka operacja zostanie zdefiniowana. Jeśli bezpośrednio po operacji nie zauważono poprawy wysiłkowego nietrzymania moczu, mówimy o tzw. przetrwałym nietrzymaniu moczu, jeżeli do objawów nietrzymania moczu doszło w przeciągu kilku lat od operacji mówimy o wznowie nietrzymania moczu. Ważne jest rozgraniczenie przetrwałego nietrzymania moczu od wznowy oraz od parć naglących lub nietrzymania moczu związanego z innymi przyczynami (np. nietrzymania moczu jako skutku przetoki, spowodowanego czynnikami neurologicznymi lub nietrzymania moczu z przepełnienia). Szczególnie wysokie ryzyko nieskuteczności leczenia operacyjnego występuje u pacjentek, które poddały się już wcześniej operacji z powodu nietrzymania moczu. (LOE 2) Implantacja taśmy podcewkowej w przypadku powtórnego zabiegu jest mniej skuteczna, niż ten sam zabieg wykonany u pacjentki po raz pierwszy. (LOE 2) Nie jest pewne, czy konieczne jest usuwanie wszczepionej taśmy podcewkowej przed kolejną operacją.

  Sztuczny zwieracz zewnętrzny cewki moczowej.

  Zastosowanie sztucznego zwieracza zewnętrznego cewki moczowej u kobiet jest dotychczas niedostatecznie zbadane. W piśmiennictwie z podawanym czasem obserwacji po zabiegu od jednego miesiąca do 25 lat większość pacjentek, u których zastosowano sztuczny zwieracz podawała poprawę wysiłkowego nietrzymania moczu: subiektywna poprawa została odnotowana u 59-88% pacjentek. Najczęstszym powikłaniem są problemy techniczne, które powodują konieczność kolejnej operacji w 42% przypadków w ciągu 10 lat, a u 5,9-15% chorych konieczna jest eksplantacja zwieracza. Implantacja zewnętrznego zwieracza cewki moczowej może w przypadku złożonego wysiłkowego nietrzymania moczu prowadzić do poprawy lub wyleczenia. (LOE 3) Problemy techniczne, konieczność eksplantacji zwieracza lub jego wymiany są typowymi czynnikami ryzyka. (LOE 3)

  Sposób leczenia złożonego wysiłkowego nietrzymania moczu zależy od dolegliwości pacjentki, operacji wykonanych w przeszłości, a także od preferencji i umiejętności operatora.

  3.2.3 Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z mieszanym nietrzymaniem moczu.

  Po leczeniu operacyjnym wysiłkowego nietrzymania moczu, komponenta parć naglących (urgency)  może się polepszyć, pogorszyć lub pozostać taka sama. (LOE 3) Pacjentki, u których przed operacją poza wysiłkowym nietrzymaniem moczu wykazano urodynamicznie hyperaktywność wypieracza, są rzadziej zadowolone z wyników operacji po założeniu taśmy podcewkowej w porównaniu do pacjentkek, u których występowało tylko wysiłkowe nietrzymanie moczu. Pacjentki, u których przeważała komponenta wysiłkowa nietrzymania moczu są bardziej zadowolone z operacji, niż pacjentki u których przeważała komponenta parć naglących.

  3.2.4 Podsumowanie i rekomendacje

  Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne przyjmuje następujące wytyczne odnośnie leczenia operacyjnego prostego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet:

  Założenie beznapięciowej taśmy podcewkowej TVT lub TOT powinno być operacją z wyboru u kobiet cierpiących na proste wysiłkowe nietrzymani moczu. (stopień rekomendacji A)

  Urethrosuspensja (operacja Burcha) laparoskopowa lub z otwarciem brzucha powinna być zalecana u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, jeżeli z jakiś względów nie mogą być zastosowane taśmy podcewkowe. Urethrosuspensja może być także zastosowana, gdy poza nietrzymaniem moczu jednocześnie występuje cystocele z defektem bocznym, lub wtedy, gdy z innych powodów przeprowadzany jest zabieg laparoskopowy lub na otwartym brzuchu. (stopień rekomendacji A)

  Pacjentki cierpiące na wysiłkowe nietrzymanie moczu, którym proponuje się taśmę TVT należy poinformować o wyższym ryzyku okołooperacyjnym w porównaniu do zabiegu z wykorzystaniem taśm TOT. (stopień rekomendacji A)

  Pacjentki, którym do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu proponuje się założenie taśmy TOT należy poinformować o częściej występujących dolegliwościach podczas stosunków płciowych oraz dolegliwościach bólowych np. podczas uprawiania sportu w porównaniu do zastosowania taśm TVT. (stopień rekomendacji A)

  Zakładając taśmy TVT należy śródoperacyjnie wykonać urethrocystoskopię. (stopień rekomendacji B)

  Pacjentki, u których proponuje się założenie mini-taśmy (single-incision slings), należy poinformować o tym, że mogą one okazać się mniej skuteczne niż standardowe taśmy podcewkowe TVT i TOT oraz, że efekt leczenia po roku od operacji nie jest jednoznacznie zbadany. (stopień rekomendacji B)

  Wypełniacze okołocewkowe (bulking agents) nie powinny być proponowane pacjentkom, które chcą wyleczyć wysiłkowe nietrzymanie moczu (stopień rekomendacji A)

  Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne przyjmuje następujące wytyczne odnośnie leczenia operacyjnego złożonego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet:

  Rodzaj operacji w leczeniu złożonego wysiłkowego nietrzymania moczu należy określić indywidualnie po dokładnym zbadaniu pacjentek. (stopień rekomendacji B)

  Pacjentkę należy poinformować o tym, że ponowny zabieg leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu związany jest z mniejszą skutecznością oraz z większym ryzykiem pooperacyjnym, niż ma to miejsce u pacjentek wcześniej nieoperowanych. (stopień rekomendacji B)

  Zewnętrzny zwieracz cewki moczowej powinien być proponowany jako opcja terapeutyczna tylko w przypadku złożonego wysiłkowego nietrzymania moczu, gdy inne metody leczenia zawiodły. Pacjentka musi być w stanie obsługiwać zwieracz, musi być także poinformowana o dużym ryzyku trudności technicznych, które mogą prowadzić nawet do konieczności eksplantacji zwieracza. (stopień rekomendacji B)

  3.2.5 Powikłania

  W procesie uzyskiwania zgody pacjentki na zabieg należy w przystępny sposób przedstawić jej wszystkie znane ryzyka związane z zaproponowanym leczeniem oraz terapie alternatywne. Pacjentka powinna również zrozumieć wpływ planowanego zabiegu na jej dalsze życia. Celem operacji w przypadku leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu jest poprawa jakości życia pacjentek, w związku z tym, możliwe ryzyka i powikłania muszą być zestawione z indywidualną szansą na wyleczenie. Omawiając planowane leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu należy wymienić następujące możliwe powikłania i następstwa takich zabiegów: zaleganie moczu w pęcherzu, skłonność do zakażeń układu moczowego, pęcherz nadreaktywny, uszkodzenie pęcherza moczowego, uszkodzenie cewki moczowej, wytworzenie przetok cewkowo-pochwowych oraz pęcherzowo-pochwowych, powikłania ogólne natury kardiologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, powikłania ze strony układu pokarmowego, powikłania naczyniowe, w tym krwawienia, infekcje, gorączka, a także bóle i ograniczenia funkcji seksualnych. Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne zaleca posługiwanie się formularzami świadomej zgody pacjenta.

  5. Wskazówki dla pacjentek

  Pacjentki należy informować o tym, że po operacji podnoszenie ciężarów powyżej 5kg, a także  trening sportowy i inne aktywności wywołujące znaczny wzrost ciśnienia śródbrzusznego są przeciwwskazane oraz że zbyt wczesne rozpoczęcie aktywności seksualnej może prowadzić do zaburzonego gojenia rany i ewentualnych erozji. Porada fizjoterapeuty pomaga pacjentce nauczyć sie, w jaki sposób można wykonywać czynności dnia codziennego nie obciążając mięśni dna miednicy. (LOE 3)

  Opracowano w oparciu o zalecenia Abeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion (AGUB) przez Komisję Kształcenia PTUG dnia 21.09.2014. Członkowie Komisji: prof. dr hab. Marcin Jóźwik, dr n. med. Paweł Szymanowski, dr Wojciech Marciniak.


 • 2014-11-11


  KWAS HIALURONOWY W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
  Lek.med. Jakub Żółciński

  Czy da się powstrzymać upływający czas? Czy istnieje możliwość zachowania młodości na dłużej? Czy potrafimy przeciwdziałać a nawet zapobiegać oznakom starzenia się skóry? Jak sprawić by nasza skóra, która jest naszą najlepszą wizytówką była jędrna i gładka? Z pomocą przychodzi nam medycyna estetyczna proponując szeroki wachlarz zabiegów z użyciem wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego – nowoczesnej i bezpiecznej substancji dającej szybkie i długotrwałe efekty w zwalczaniu oznak starzenia się skóry. Dzięki niej możemy w szybki, łatwy i bezbolesny sposób zredukować zmarszczki, korygować niedoskonałości a nawet defekty anatomiczne. Kwas hialuronowy jako wypełniacz to doskonała alternatywa dla zabiegów chirurgii plastycznej lub sposób na uwydatnienie swoich, już istniejących atrybutów urody.


  Kwas hialuronowy
  należy do glikozaminoglikanów, które obok proteoglikanów stanową podstawowe elementy budulcowe organizmów żywych. Jest substancją niespecyficzną gatunkowo. Oznacza to, że jest on taki sam u bakterii jak i u kręgowców – żaby, królika, psa oraz człowieka. Syntetyzowany jest przez wiele komórek, między innymi, przez fibroblasty, komórki śródbłonka czy komórki błony maziowej stawów. Występuje we wszystkich tkankach i płynach ustrojowych kręgowców. Średnie stężenie kwasu hialuronowego w tkankach wynosi około 200mg/kg (0,02%) co oznacza, że ciało osoby ważącej 60 kg zawiera zaledwie 12 g kwasu hialuronowego. Mimo tak niewielkiej jego zawartości w organizmie, jego brak uniemożliwiałby funkcjonowanie komórkom, tkankom i wreszcie całemu organizmowi.

   

  Kwas hialuronowy syntetyzowany jest wewnątrzkomórkowo choć układ metaboliczny służący do jego produkcji znajduje się nie wewnątrz komórki, a w jej błonie. Biorą w tym udział enzymy - syntazy hialuronianu występujące pod postacią trzech izoform (HAS-1, HAS-2, HAS-3). Po zsyntetyzowaniu jest on następnie przemieszczany ze środowiska wewnątrzkomórkowego, przez błonę komórkową, na zewnątrz - do przestrzeni pozakomórkowej, gdzie tworzy warstwę chroniącą komórkę przed działaniem wolnych rodników oraz zapewnia jej odpowiedni stopień nawodnienia. Niestety kwas hialuronowy nie jest substancją stabilną. Jego cząsteczki ulegają szybkiej degradacji. Okres półtrwania, a więc czas w jakim połowa substancji ulegnie rozłożeniu, wynosi odpowiednio: we krwi 2-5 minut, w skórze 12-24 godziny, w chrząstce 1-3 tygodnie. Odpowiedzialne za to są między innymi specyficzne enzymy – hialuronidazy, egzoglikozydazy, a także reaktywne formy tlenu. Degradacja kwasu hialuronowego odbywa się głównie wewnątrzkomórkowo jak również zewnątrzkomórkowo. Na jej przyśpieszenie mają również wpływ styl życia czy podwyższona temperatura w jakiej się znajdujemy, a także gorączka.

  WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE KWASU HIALURONOWEGO

  Główną funkcją kwasu hialuronowego w organizmie jest zapewnienie odpowiedniego nawilżenia tkankom. Dzięki swemu higroskopijnemu działaniu cząsteczka kwasu hialuronowego może wiązać wodę w ilości około 1000 razy większej niż sama waży. Tworzy w ten sposób lepkie i elastyczne roztwory o dużej objętości wypełniające przestrzeń pozakomórkową. Długie łańcuchy molekuł mających nawilżające właściwości umożliwiają cząsteczkom kwasu hialuronowego formowanie się w siateczkowate struktury nadające tkance odpowiednią integralność komórek oraz kształt co obserwujemy jako jędrność i spoistość tkanki.

   

  Kwas hialuronowy jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących stałość środowiska wewnętrznego tkanek. Jest czynnikiem regulującym przebieg procesów zapalnych. Odgrywa znaczącą rolę w procesie gojenia się ran, gdyż każdy z jego etapów wymaga obecności właśnie kwasu hialuronowego. Tworzy on swoistą tarczę dla komórki, chroniącą ją przed działaniem wolnych rodników. Reaktywne formy tlenu niszczą struktury kwasu hialuronowego, oszczędzając tym samym komórki. W chrząstce hialuronian tworzy kompleksy warunkujące wysoką jej wiskoelastyczność oraz zdolność przenoszenia dużych obciążeń. W skórze odpowiada za jej uwodnienie i napięcie. Efektem niedoboru jest nie tylko spadek jej nawilżenia i odżywienia, ale również spadek jej napięcia doprowadzając do powstawania zmarszczek, które z biegiem czasu pogłębiają się tworząc fałdy oraz bruzdy. Skóra traci swoją jędrność i elastyczność – starzeje się.

  ZASTOSOWANIE KWASU HIALURONOWEGO

  Kwas hialuronowy dzięki swoim właściwościom znalazł bardzo szerokie zastosowanie w medycynie. Iniekcje kwasu hialuronowego w połączeniu również z kolagenem stosowane są w chirurgii, medycynie estetycznej oraz dermatologii w celu eliminacji, a także zapobiegania powstawania, zmarszczek i przeciwdziałania starzeniu się skóry. Używany jest w celu odbudowy okolic skroniowych, modelowania owalu twarzy, odbudowy zmian pooperacyjnych czy pourazowych. W laryngologii używany jest w celach regeneracyjnych po perforacjach błony bębenkowej. W okulistyce znalazł zastosowanie przy wytwarzaniu nawilżających kropli do oczu oraz przy leczeniu operacyjnym ciałka szklistego oka. W ortopedii jest stosowany jako przeciwzapalny, nawilżający składnik płynu maziowego podawanego dostawowo, a najnowsze, lecz jeszcze nie ostatecznie  potwierdzone badania, dają nadzieję na jego zastosowanie w problemach trichologicznych dotyczących łysienia.

  KWAS HIALURONOWY JAKO WYPELNIACZ

  Najkrócej wypełniacze można zdefiniować jako substancje wstrzykiwane do tkanki w celu wypełnienia ubytku - zmarszczek lub bruzd. Ogólnie wypełniacze można podzielić w zależności od ich składu chemicznego na dwie grupy: wypełniacze biologiczne czyli w pełni naturalne substancje traktowane przez organizm jako „swoje”, a więc obojętne dla organizmu, cechujące się w zależności od preparatu szybszą lub wolniejszą resorpcją w tkance, oraz wypełniacze syntetyczne, które można podzielić na częściowo lub całkowicie syntetyczne. Wypełniacze syntetyczne charakteryzują się bardzo powolną resorpcją tkankową lub mogą też być wypełniaczami permanentnymi – stałymi.

  Idealny wypełniacz powinien charakteryzować się możliwie maksymalnymi rezultatami wypełnienia, długotrwałością efektów, minimalnym uszkodzeniem ciała podczas jego implantacji przystępnością cenową ale przede wszystkim bezpieczeństwem. Kwas hialuronowy jako produkt zawierający wyżej wymienione cechy  pozwala określić go jako bliski ideałowi.

  Pierwsze produkty na bazie kwasu hialuronowego powstały w latach 80. Początkowo otrzymywany był z kogucich grzebieni, przez co wypełniacze te zawierały domieszkę ptasich protein. Obecnie kwas hialuronowy otrzymywany jest na drodze biofermentacji bakterii Streptococcus equi, które są szczepem niepatogennym dla człowieka. Dzięki temu, że kwas hialuronowy jest substancją identyczną dla wszystkich organizmów i gatunków, jego biokompatybilność pozwala uniknąć konieczności wstępnego badania, sprawdzania wrażliwości i odpowiedzi organizmu na jego zastosowanie. Kwas hialuronowy otrzymuje się także z bakterii Bacillus Subtilis. Wraz z postępem nauk medycznych uzyskujemy coraz bardziej idealny produkt, który znajduje wszechstronne zastosowanie.

  Jak wspomniano, czas półtrwania kwasu hialuronowego w skórze jest krótki i wynosi 12 do 24 godzin, zatem aby wydłużyć okres utrzymywania się preparatu w tkankach kwas hialuronowy musi zostać poddany odpowiedniej obróbce, co czyni go stabilnym i odpornym na działanie czynników degradujących. Proces nosi nazwę sieciowania i polega na odpowiednim przekształcaniu - sieciowaniu - łańcuchów kwasu hialuronowego co nadaje mu specjalne właściwości fizykochemiczne. Preparaty kwasu hialuronowego różnią się między sobą stopniem usieciowania dając produkt o różnym stopniu gęstości i lepkości oraz różnej zdolności wiązania cząsteczek wody. Różnorodność ta pozwala na odpowiedni dobór preparatu do rodzaju wykonywanego zabiegu. Innego preparatu użyjemy chcąc zwiększyć objętość ust, innego w celu poprawy owalu twarzy, a innego chcąc wypełnić zmarszczkę. Dzięki takiej obróbce kwasu hialuronowego otrzymujemy substancję, która po implantacji do tkanki ulega stopniowej bardzo powolnej degradacji, a efekty wypełnienia widoczne są w zależności od preparatu a także uwarunkowań osobniczych nawet do 18 miesięcy. Najczęściej w procesie sieciowania wykorzystuje się 1,4-butanediol-diglycydyl-eter (BDDE), który jest substancją rozkładaną w organizmie człowieka, a niezależne badania mające na celu określenie działań nieporządanych BDDE, dowiodły, że jest to produkt w zupełności bezpieczny. Drugą substancją wykorzystywaną do tych celów  jest 1,1’-sulfonylobiseten czyli siarczan winylu, lecz jest on obecnie znacznie rzadziej stosowany. Kwas hialuronowy rozkłada się i ulega eliminacji z organizmu w sposób naturalny, nie doprowadzając przy tym do powstawania żadnych niebezpiecznych dla człowieka metabolitów.

  Gwarancją bezpieczeństwa stosowanego wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego są certyfikaty: ISO – gwarantujący, że produkt nie jest toksyczny ani mutagenny oraz nie powinien wywoływać reakcji nadwrażliwości; oraz certyfikat FDA – amerykańskiej agencji żywienia i leków, która  jest odpowiedzialna za kontrolę żywności, suplementów diety, leków, kosmetyków, urządzeń medycznych, materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnychStanach Zjednoczonych, a jej pozytywna opinia uważana na całym świecie jest za wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu produktu na zdrowie. Z tych względów warto stosować preparaty renomowanych firm, gdyż tylko one dają nam gwarancję zastosowania najlepszego pod względem jakości i bezpieczeństwa produktu.

  Na rynku istnieje wiele preparatów, a każdego roku rejestrowane są coraz to nowsze. Różnią się one miedzy sobą między innymi stężeniem kwasu hialuronowego, stopniem usieciowania oraz morfologią preparatu, która zależy od technologii produkcji i warunkuje jego lepkość, elastyczność, zdolność unoszenia tkanek, zdolność wiązania wody czy czas degradacji w tkankach. Wypełniacz może mieć makroskopowo charakter jednolity lub cząsteczkowy, co jest efektem sposobu jego usieciowania.

  GDZIE I W JAKICH PRZYPADKACH STOSOWAĆ KWAS HIALURONOWY?

  Wskazania do iniekcji kwasu hialuronowego można podzielić na trzy grupy:

   - wypełnianie zmarszczek i fałdów

   - zmiana lub przywrócenie objętości tkanek

   - rewitalizacja skóry na danym obszarze

  Sposób implantacji wypełniacza może mieć charakter miejscowy i polegać na poprawie konkretnego parametru lub  na wykonaniu liftingu określonego obszaru skóry. Implantacja samego preparatu w tkance może polegać na iniekcjach za pomocą bardzo cienkich i bardzo ostrych igieł (co pozwala zminimalizować uraz skóry towarzyszący zabiegowi, jak również ból), lub na podaniu preparatu za pomocą tępych kaniul. Są one dłuższe i grubsze i umożliwiają zdeponowanie materiału na większym obszarze, a ich tępe zakończenie pozwala uniknąć urazów naczyń lub nerwów. W przypadku kaniul preparat podaje się z jednego punktu wkłucia, który wykonuje się igłą. Można w ten sposób rozprowadzić preparat równomiernie na większym obszarze robiąc nakłucie tylko w jednym miejscu. Najczęściej kaniule dedykowane są do zabiegów wolumetrycznych, mających na celu zwiększenie objętości danej tkanki. Igły natomiast przeznaczone są najczęściej do wypełniania pojedynczych zmarszczek i artystycznego modelowania trójwymiarowego.  Są również stosowane np. w zabiegach powiększania ust. Istnieją również różnorodne techniki iniekcji wypełniaczy. Najpopularniejsze z nich to technika punktowa polegająca na umieszczaniu depozytów wypełniacza podawanego w niewielkiej objętości jeden obok drugiego; liniowa polegająca na iniekcji wypełniacza i formowaniu go w postaci podłużnych depozytów;  kanapkowa w której depozyty umieszcza się liniowo jeden nad drugim; wachlarzowa w której z jednego miejsca wkłucia podaje się wypełniacz w postaci powierzchownych iniekcji zmieniając za każdym razem kąt pod którym się go podaje, czy krzyżowa w której depozyty umieszcza się liniowo z zachowaniem kątów prostych. 

  W JAKICH PRZYPADKACH NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM BĘDZIE PODANIE KWASU HIALURONOWEGO?

   

  Najlepsze efekty stosowania kwasu hialuronowego osiąga się w przypadkach problemów z prawidłowym napięciem skóry oraz utratą jej nawilżenia i jędrności. Preferowanymi defektami urody, dla których wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego są dedykowane jako podstawowa forma terapii są między innymi:

  •          Zmarszczki nosowo wargowe
  •          Linie marionetki
  •          Okolica jarzmowa
  •          Okolica skroniowa
  •          Podbródek
  •          Usta
  •          Nos
  •          Płatki uszu
  •          Skóra szyi i dekoltu
  •          Rynienka podnosowa

  Zabiegi w okolicach oczu, zmarszczki okolicy górnego piętra twarzy (lwia zmarszczka, poprzeczne zmarszczki czoła) czy zmarszczki okolicy warg również mogą być korygowane z użyciem kwasu hialuronowego, jednak jest on stosowany jako zabieg drugiego rzutu, gdyż preferowanymi zabiegami są tutaj zabiegi z użyciem toksyny botulinowej czy zabiegi laserowe.

  Implantacji kwasu hialuronowego zdecydowanie nie poleca się w przypadku okolic, w których były implantowane wypełniacze permanentne lub uprzednio podany wypełniacz jest dalej wyczuwalny przez skórę.

  KIEDY NIE WOLNO STOSOWAĆ KWASU HIALURONOWEGO?

  Ważne jest, aby podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu wypełnienia kwasem hialuronowym było świadome i przemyślane, dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z kilku okoliczności, w których implantacje kwasu hialuronowego nie powinny być wykonywane. Przeciwwskazania można podzielić na  następujące grupy:

  Przeciwwskazania bezwzględne:

  •          Nieprawidłowa reakcja, w tym reakcja nadwrażliwości na wypełniacz w przeszłości
  •      Ciąża i okres karmienia piersią
  •          Wywiad wieloczynnikowej alergii
  •          Reakcja typu anafilaksji w wywiadzie
  •          Infekcja skóry: wirusowa, bakteryjna lub grzybicza.
  •          Choroby z grupy kolagenoz
  •          Obecność wypełniacza permanentnego w lokalizacji mającej być poddaną zabiegowi
  •          Choroby psychiczne

  Przeciwwskazania czasowe:

  •          Opryszczka lub inne choroby dermatologiczne w miejscu zabiegu
  •          Zaburzenia krzepliwości krwi/przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi
  •          Ekspozycja na słońce lub wysoką temperaturę (sauna) w okresie około zabiegowym

  Przeciwwskazania względne:

  •          Obecność innych wchłanianych materiałów w okolicy poddawanej korekcji
  •          Choroby autoimmunologiczne
  •          Choroby przebiegające z objawem Koebnera
  •          Cukrzyca
  •          Predyspozycje do powstawania blizn przerostowych i keloidów
  •          Predyspozycja do częstych nawracających infekcji
  •          Wygórowane oczekiwania pacjenta 

  OBJAWY UBOCZNE I DZIAŁANIA NIEPORZĄDANE

  Mimo doświadczenia lekarza wykonującego zabieg czasami mogą wystąpić pewne objawy uboczne. Objawy niepożądane mogą być skutkiem „reakcji na wkłucie”. Zaliczyć można do nich przejściowy obrzęk skóry i tkanki podskórnej, rumień, grudki obrzękowe, tkliwość i ból, świąd w miejscu podania preparatu oraz wybroczyny i sińce. Objawy wynikają z naturalnych następstw iniekcji i podawania preparatu i są przemijające. Zwykle nie wymagają żadnego leczenia, a ich wystąpienie nie powinno wzbudzać niepokoju. W takich przypadkach zaleca się zimne okłady czy stosowanie żelu z arniką. Do poważniejszych objawów niepożądanych po podaniu wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego zaliczyć można powstanie ziarniniaków oraz zatory naczyniowe i ich konsekwencje, a także uszkodzenia naczyń doprowadzające do powstania wylewów krwawych i krwiaków, oraz uszkodzenia nerwów. Nieprawidłowe podanie wypełniacza może doprowadzić także do hiperkorekcji obszaru korygowanego lub do prześwitywania wypełniacza przez skórę w wyniku zbyt płytkiego jego podania W tym przypadku możliwe jest zminimalizowanie błędu poprzez podanie w miejsce implantowanego wypełniacza hialuronidazy która w krótkim czasie spowoduje degradację kwasu hialuronowego. 

  Na szczęście tego typu działania niepożądane dzięki staranności z jaką wykonywane są zabiegi medycyny estetycznej oraz umiejętnościom dyplomowanych lekarzy medycyny estetycznej zdarzają się niezwykle rzadko i potrafimy sobie z mini radzić.

  Kwas hialuronowy w rękach odpowiednio wyszkolonego lekarza jest niezastąpioną i bezpieczną terapią starzejącej się skóry.  


 • 2014-11-01


  OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
  Dr n.med. Piotr Niedziałkowski

  Krew od wielu lat stanowi przedmiot badań naukowych. Z roku na rok dowiadujemy się, jak ważną rolę stanowi w utrzymaniu równowagi wewnętrznej organizmu. To z pełnej krwi otrzymujemy życiodajne koncentraty komórek lub odpowiednio przygotowane osocze. Krwiopochodne produkty lecznicze stanowią wyjątkową grupę terapeutyczną, której niczym nie możemy zastąpić. Nie bez powodu więc lekarze medycyny estetycznej zainteresowali się wykorzystaniem tych właściwości do odmładzania. 

   

  Osocze bogatopłytkowe

  W wyniku odpowiedniej obróbki krwi uzyskujemy koncentrat płytek krwi zawieszony w niewielkiej ilości osocza. W zależności od zestawu otrzymujemy od trzech do pięciu, a nawet i więcej razy zagęszczenie liczby komórek, w porównaniu ze stanem wyjściowym. Płytki krwi produkowane są z megakariocytów w szpiku kostnym. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej homeostazy, a w razie potrzeby szybkie zatrzymanie krwawienia. Są niezbędne do naprawy tkanek, przebudowy naczyń i regeneracji narządów. Zawierają liczne czynniki wzrostu, które zostają uwolnione po ich aktywacji. Znamy około 1500 aktywnych protein zawartych w  płytkach. Najważniejsze z nich to:

  Płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF) – jeden z czynników wzrostu, czyli białek regulujących różnicowanie i podziały komórki. Odgrywa istotną rolę w tworzeniu naczyń, wpływa na odtwarzanie tkanek i odbudowę skóry;

  Transformujący czynnik wzrostu (TGF) – wpływa na budowę połączeń międzykomórkowych, stymuluje syntezę DNA, proliferencję i różnicowanie różnych typów komórek, pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu, działa przeciwzapalnie;

  Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) – wpływa na tworzenie naczyń krwionośnych, aktywuje mikrokrążenie, jest kluczowym mediatorem zdrowienia komórek po urazie;

  Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) – wpływa na rozwój i różnicowanie keratynocytów, tworzenie naczynek krwionośnych, formowanie kolagenu;

  Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF) – odpowiada za rozwój i specjalizację komórek, formowanie naczyń krwionośnych, odgrywa kluczową rolę w procesach podziałów i różnicowania wielu komórek;

  Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF) – regulator fizjologii w każdym rodzaju tkanki; jego stężenie zwiększa się wraz ze wzrostem organizmu i zmniejsza w następstwie starzenia się.

  Szeroki wachlarz wskazań estetycznych i niezawodność w działaniu

  Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego znalazły swoje zastosowanie w:

  – rewitalizacji skóry (w szczególności trudnych okolic oczu lub szyi);

  – leczeniu blizn potrądzikowych;

  – leczeniu łysienia;

  – poprawie kolorytu, gęstości i napięcia skóry;

  – przyśpieszeniu gojenia po zabiegach laserowych;

  – profilaktyce starzenia się skóry.

  Osoby młode i w średnim wieku, ze względu na sprawne mechanizmy naprawcze, wymagają mniejszej liczby zabiegów, żeby osiągnąć dobre efekty kliniczne. U osób w starszym wieku trzeba zwykle wykonać większą liczbę zabiegów. Osocze bogatopłytkowe stanowi alternatywę dla pacjentów, którzy nie akceptują kwasu hialuronowego lub chorują na ciężką alergię. Osocze bogatopłytkowe jako uzupełnienie po terapii laserowej przyśpiesza gojenie i powrót do codziennych obowiązków. Dzięki swojemu działaniu przeciwzapalnemu, a nawet przeciwbakteryjnemu wywiera ochronny wpływ na naszą skórę. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu i komórkach krwi (przede wszystkim w płytkach krwi) pobudzają komórki skóry do regeneracji.

  Zwróć uwagę na odpowiednie przygotowanie osocza

  Na rynku dostępnych jest kilkanaście zestawów do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego. Przed wyborem odpowiedniego zestawu należy zwrócić uwagę na posiadanie certyfikaty, konieczność rejestracji produktu do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego oraz na jałowość zestawu. Niezachowanie tych zasad może być powodem wystąpienia groźnych dla życia powikłań. Im mniej substancji obcych w zestawie, tym zestaw jest bardziej fizjologiczny i bezpieczny. Często atutem firm sprzedających zestawy jest zapewnienie otrzymania dużego zagęszczenia płytek. Jak wykazują jednak badania, prawdopodobnie nie istnieje prosta zależność pomiędzy liczbą płytek a efektami klinicznymi. Wykazano nawet, że zbyt duża liczba płytek może działać hamująco na proces regeneracji. Preferowanym zagęszczeniem, które działa stymulująco jest 3-5 krotny wzrost liczby płytek krwi w stosunku do wartości wyjściowych i brak zanieczyszczenia innymi komórkami. Pomimo wielu lat terapii osoczem bogatopłytkowym nadal odkrywamy jego nowe właściwości. Na podstawie dostępnych publikacji naukowych wiemy, że wynik zabiegu zależy nie tylko od samego zestawu ale również od wielu innych czynników np. stanu zdrowia pacjenta czy przyjmowanych leków. Dlatego zabieg może być wykonany po odpowiednio dobrze zebranym wywiadzie i badaniu przez lekarza.

  Jak często należy wykonywać zabieg?

  U osób poniżej 35 roku życia osocze bogatopłytkowe podaje się najczęściej jako profilaktykę starzenia się skóry. Wystarczy 1 zabieg na 12-24 miesiące, żeby osiągnąć rewitalizujący efekt. Osoby od 35 do 45 roku życia wymagają kolejnego podania po 9-12 miesiącach. Po 60 roku życia wymagane jest podanie osocza po 3, 9 i 18 miesiącach od pierwszego zabiegu. W chwili obecnej nie ma jednolitego standardu terapii osoczem bogatopłytkowym. Decyzję zawsze podejmuje lekarz medycyny estetycznej w oparciu o aktualny stan pacjenta.

  Kiedy nie możesz wykonać tego zabiegu?

  Zabieg jest bezpieczny i przewidywalny przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu i zasad aseptyki. Wielu pacjentów jest zadowolonych z uzyskanych efektów terapii. Jednak w niektórych sytuacjach nie powinien być stosowany. Przeciwwskazaniem do podania osocza bogatopłytkowego są: ciąża oraz okres karmienia, choroby autoimmunologiczne, choroba nowotworowa, choroby przebiegające z zaburzeniami funkcji lub liczby płytek krwi, zaburzenia krzepliwości krwi, choroby krwi, nietolerancja iniekcji, aktywna opryszczka lub inne zakażenia skóry.

  Osocze bogatopłytkowe to jeden z zabiegów przeciwstarzeniowych, do których moi pacjenci wracają najchętniej. Szybka rekonwalescencja i poprawa kondycji skóry powodują, że procesy starzenia zostają spowolnione a satysfakcja pacjenta jest na wysokim poziomie.

               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Efekt terapii osoczem bogatopłytkowym pogłębionych bruzd nosowo- wargowych. Kolejne zdjęcie wykonane po 3 miesiacach od wykonania zabiegu. Na podstawie: Facial Plast Surg Clin N Am 20 (2012) 177-186.  Anthony P. Sclafani, MDa,b,*, Masoud Saman, MDc.

   

   

                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Efekt leczenia blizn potrądzikowych po 6 miesiącach. Na podstawie: Facial Plast Surg Clin N Am 20 (2012) 177-186.                Anthony P. Sclafani, MDa,b,*, Masoud Saman, MDc.


 • 2014-10-31


  ZAJRZEĆ W GŁĄB SKÓRY
  Dr hab. n.med. Robert Krzysztof Mlosek

  Punktem wyjścia do planowania działań w gabinecie kosmetologicznym czy medycyny estetycznej jest przeprowadzenie rzetelnej i kompleksowej diagnozy skóry. Diagnoza ma dać odpowiedź na pytanie w jakim stanie jest aktualnie skóra oraz stać się podstawą do planowania terapii. Mimo tego, że pojęcie „diagnoza skóry” jest powszechnie znane i stosowane jej kompleksowe wykonanie jest problematyczne i często nie dostarcza nam pełnych informacji o skórze. Dzieje się tak dlatego, iż brakuje nam metod i narzędzi, które pozwoliłyby rzetelnie ocenić stan skóry a trakcie terapii monitorować jej efekty.

  Obecnie na gruncie kosmetologii i medycyny estetycznej diagnoza dokonywana jest przede wszystkim w oparciu o wywiad z pacjentem,  badanie przedmiotowe (testy uciskowe skóry, dotykanie) oraz  techniki fotograficzne. W niektórych gabinetach, korzystając z analizatorów skóry  wykonuje się również „check up” skóry. ”Check up” dostarcza informacji o fizjologii skóry, jej fototypie, biotypie stopniu zestarzenia się skóry, występowaniu ewentualnych patologii. W trakcie „check up„ w zależności od problemu z jakim zgłasza sie pacjent określa się stopień nawilżenia skóry, jej elastyczność, natłuszczenie, odczyn pH skóry, gładkość skóry, koloryt skóry, grubość tkanki tłuszczowej itp. Informacje uzyskane w takim badaniu są bardzo cenne jednak bardzo często aparatura, która jest używana nie gwarantuje uzyskiwanie powtarzalnych i obiektywnych wyników. 

  W tej sytuacji otwartym, problemem pozostaje nadal znalezienie metody, która bez uszkadzania skóry, pobierania wycinków itp. pozwoliłaby obiektywnie badać skórę. Ważne jest również znaleźnie metody, która pozwalałaby w sposób bezinwazyjny zajrzeć do wnętrza skóry, gdyż wszelkiego typu analizatory skóry , kamery etc. przetwarzają tylko dane z powierzchni skóry. W badaniach naukowych „do wnętrza” skóry zaglądano stosując tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz badania ultrasonograficzne (USG). Dzięki tym metodom uzyskiwano rzetelne wyniki i tym samym zebrano wiele cennych informacji dotyczących skóry. Mając jednak na uwadze małą dostępność tomografii i rezonansu oraz niezwykle wysokie koszty urządzeń i samych badań ich stosowanie w codziennej praktyce jest wykluczone, dlatego też skoncentrowano się na ultrasonograficznym obrazowaniu skóry. 

  Prace badawcze nad ultrasonografia skóry trwają od ponad 40 lat jednak dopiero w ostatniej dekadzie dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii stają się coraz bardziej powszechne. Do badań skóry wykorzystujemy ultrasonografy wysokich częstotliwości, które wyposażone są w specjalne  głowice o częstotliwościach powyżej 20 MHz. W zależności od typu stosowanego ultrasonografu i częstotliwości głowicy otrzymujemy obrazy o różnej rozdzielczości. Im wyższa rozdzielczość tym niższa głębokość penetracji ultradźwięków w skórę a tym samym na obrazie ultrasonograficznym możemy dostrzec więcej szczegółów. Na obrazie USG zdrowej skóry,  zgodnie z budowa anatomiczną możemy wyróżnić jej trzy podstawowe warstwy naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Ponadto możemy obrazować przydatki skóry takie jak paznokcie oraz mieszki włosowe i ujścia gruczołów potowych. W zależności od częstotliwości głowicy i umiejętności osoby wykonującej badanie możliwe nawet uwidocznienie włókna włosowego znajdującego się w mieszku oraz mięśnia przywłosowego. USG skóry pozwala również na zobrazowanie drobnych naczyń krwionośnych w tym teleangiektazji, których średnica jest mniejsza niż 1mm. Korzystając z możliwości jakie stwarzają aparaty USG dedykowane do badania skóry w gabinecie medycyny estetycznej są one podstawą do dokonania diagnozy skóry oraz monitorowania i śledzenia postępów stosowanych terapii/zabiegów. W przypadku bardziej zawansowanych zabiegów z pogranicza flebologii i medycyny estetycznej bez USG wysokich częstotliwości wykonanie zabiegu  byłoby praktycznie niemożliwe.

  W przypadku dokonywania diagnozy skóry za pomocą ultrasonografu  jesteśmy w stanie ocenić jej aktualną kondycję odnosząc wygląd skóry danego pacjenta do obrazu skóry zdrowej. W tym zakresie niezbędnych informacji dostarcza analiza obrazu naskórka i skóry właściwej. W przypadku naskórka obserwujemy przede wszystkim jego przebieg i grubość. Ultrasonografia jest niezastąpiona w ocenie stanu skóry związanego z naturalnym procesem starzenia oraz fotostarzenia. Na obrazach USG skóry, szczególnie skóry twarzy, wraz z wiekiem oraz w wyniku nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne tuż pod naskórkiem  pojawia się charakterystyczne ciemne pasmo tzw. SLEB (ang. subepidermal low echogenic band), które można uznać za marker uszkodzenia skóry. Im grubszy SLEB tym skóra jest w gorszej kondycji. Celem wszelkich terapii z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii jest zmniejszenie grubości SLEB. Dokonując ultrasonograficznej diagnozy skóry mamy również możliwość oceny blizny, blizn potrądzikowych oraz innych zmian skórnych. USG skóry  okazuje się również niezastąpione w diagnozowaniu cellulitu. Bez wątpienia można stwierdzić, że USG jest użyteczne do monitorowania efektów wszystkich zabiegów stosowanych na gruncie kosmetologii i medycyny estetycznej. Znajduje ono zastosowanie w ocenie skuteczności zarówno zabiegów kosmetologicznych (np. zabiegi nawilżające, mikrodermabrazja, peelingi powierzchowne, zabiegi maszynowe na ciało, terapie antycellulitowe) jak i zabiegów lekarskich tj. mezoterapia,  wypełniacze, toksyna botulinowa, zabiegi laserowe w tym resurfacing, usuwanie blizn  jak również zamykanie drobnych naczyń krwionośnych). W przypadku zabiegów lekarskich dzięki możliwości „zajrzenia w  głąb skóry” za pomocą USG możemy również wyeliminować powikłania w postaci krwiaków i zapobiegać podawaniu preparatów w niewłaściwe miejsce lub do światła naczynia krwionośnego. W ostatnich latach pojawiły się również zabiegi, które bez ultrasonograficznego monitorowania byłyby praktycznie nie do wykonania.

  Podsumowując można stwierdzić, że ultrasonograficzne obrazowanie skóry jest niezwykle użyteczne w gabinecie kosmetologicznym i medycyny estetycznej. Mając na uwadze fakt, że  ultrasonografia jest stosunkowo tania, bezpieczna, bezinwazyjna oraz mobilna (współczesne ultrasonografy do oceny skóry są urządzeniami przenośnymi) ma  ona szansę na stałe zagościć w gabinetach.


Pierwsza  < 1 2 3 >  Ostatnia

Partnerzy: