Stowarzyszenie POLME

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
 • Członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej "POLME" może zostać:
 • Lekarz lub lekarz dentysta posiadający dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej
 • Osoba posiadająca tytuł lekarza medycyny lub lekarza dentysty, po akceptacji Zarządu Towarzystwa
 • Członkowie POLME nie mogą udostępniać swoich adresów mailowych lub hasła dostępu d serwisu, zastosowanych podczas rejestracji, osobom trzecim pod rygorem natychmiastowego wykreślenia z listy Członków.
PRZYWILEJE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARZY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ "POLME"
 • Każdy lekarz nalezący do naszego Towarzystwa uzyskuje:
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach popreferencyjnych cenach, nieograniczony dostęp do wzorów dokumentacji medycznej (wywiad, zgoda na procedurę, opisy zabiegów i inne), ciekawe artykuły, materiały szkoleniowe, szkolenia video oraz prezentacje naukowe.
 • Prezentację własnej osoby i praktyki na stronie Towarzystwa
 • Nieograniczony dostęp do forum i możliwość konsultacji trudnych przypadków, posługiwanie się logiem POLME po odbyciu 3 obowiązkowych szkoleń rocznie oraz pod warunkiem przestrzegania publikowanego na stronie standardu w gabinecie, promocyjne ceny rekomendowanych przez Towarzystwo preparatów lub urządzeń wykorzytywanych w zabiegach medycyny estetycznej (preparat musi spełniać zatwierdzone przez Zarząd Polme kryteria).

CELESTOWARZYSZENIA
 • Zrzeszanie się osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa.
 • Reprezentowanie polskiej medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej w kraju i za granicą.
 • Wspieranie doskonalenia zawodowego lekarzy w dziedzinie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.
 • Współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami i uczelniami medycznymi w celu zapewnienia właściwego poziomu usług w dziedzinie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej w Polsce i poza granicami kraju.
 • Wspieranie badań naukowych w zakresie doświadczalnej i klinicznej medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi.
 • Wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, w szczególności w celu pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej lekarzy i absolwentów studiów w tym zakresie.
 • Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów merytorycznych członków Towarzystwa.
 • Reprezentowanie interesów członków Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Dołącz do POLME
Nie pamiętasz hasła? Zresetuj je tutaj

Resetowanie hasła

Popraw dane formularza / spróbuj ponownie
Powrót na stronę POLME